DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 238 (1/40)
Irša, Rudolf - Procházková, Mária : Habáni vo Veľkých Levároch. Skalica, Záhorské múzeum 1987. 61 s.
Veľké Leváre [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 1984 (2/40)
Turčan, Vladimír : Rimania v Stupave. PaS 39, 1990, č. 5, s. 56-59.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 3974 (3/40)
Drahošová, Viera : Terra sigillata z Lábu. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 20. [Okres Bratislava-vidiek.]
Láb [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 4407 (4/40)
Juza, Peter : Typické priezviská starousadlíkov Stupavy. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 24.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 4921 (5/40)
Nezvyčajný výskum. : Záhorie 1, 1992, č. 1, s. 14-15. [Archeologický výskum vo Veľkých Levároch.]
Veľké Leváre [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 4929 (6/40)
Novák, Jozef : Erb obce Láb. Záhorie 1, 1992, č. 1, s. 26-27.
Láb [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6183 (7/40)
Drahošová, Viera : Kniha o príchode Lábanov do Ameriky. Záhorie 2, 1993, č. 3, s. 28-29.
Láb [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6579 (8/40)
Horecký, Ján : Rímska stanica v Stupave. Záhorie 2, 1993, č. 1, s. 10-11.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6639 (9/40)
Irša, Rudolf : Habánsky cintorín vo Veľkých Levároch. Záhorie 2, 1993, č. 3, s. 5.
Veľké Leváre [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6918 (10/40)
Krajčovič, Rudolf : Názvy záhorských miest a obcí. Záhorie 2, 1993, č. 1, 10-11. [Mást, Borinka, Lozorno, Pernek, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor.]
toponomastika; Mást; Borinka [okres Malacky]; okres: Malacky; Lozorno [okres Malacky]; Pernek; Záhorská Ves; Plavecký Štvrtok; Vysoká pri Morave; Zohor;


[Search] [Index]
Abbreviation: