DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 694 (1/649)
Beluj. [Zost.]: Novák, Ján. Beluj MNV 1990. 91 s.
obce, Slovensko; Beluj;

MFN 883 (2/649)
Dolné Saliby. [Nap. aut. kol.]: Danterová, Izabela - Ižóf, Jozef - Nováková, Veronika - Pukkai, Ladislav - Sedlák, František - Sedlák, Vincent. Dolné Saliby, MNV v Dolných Salibách 1990. 90 s.
obce, Slovensko; Dolné Saliby;

MFN 2669 (3/649)
Jančovic, Ján : Dejiny pôtorského školstva v zrkadle učiteľských vokátorov. VlČ 40, 1991, s. 74-76.
obce, Slovensko; Pôtor [okres Veľký Krtíš]; okres: Veľký Krtíš;

MFN 2783 (4/649)
Kompiš, Pavel : Liptovský Ján. Br., NOI 1991. 97 s.
obce, Slovensko; Liptovský Ján;

MFN 2941 (5/649)
Lukáč, Gabriel : Zborov a hradné panstvo Makovica. Krátky prehľad dejín do roku 1918. Zborov, Miestne kultúrne stredisko 1991. 22 s.
panstvá; obce, Slovensko; Zborov [okres Bardejov]; Makovica [panstvo];

MFN 3128 (6/649)
Oravská Lesná. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Maťugová, Soňa - Huba, Peter. Martin, Neografia 1991. 93 s.
obce, Slovensko; Oravská Lesná [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 3690 (7/649)
1992 jubilejný rok obce Unín. 600 rokov od prvej písomnej zmienky o Uníne. 500 rokov farského kostola zasväteného sv. Martinovi. 100 rokov od založenia dychovej hudby. Unín, Obecný úrad 1992. 55 s. + fot. príl.
obce, Slovensko; Unín [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3920 (8/649)
Čičmany. [Zost.]: Munková, Eva. Martin, Osveta pre Považské múzeum v Žiline 1992. 280 s. Reg. menný. Rés. franc., angl., nem., rus.
    OHLASY: rec.: Pančuhová Eva, ZbSNM 87-Etnografia 34, 1993, s. 271-274.
obce, Slovensko; Čičmany [okres Žilina]; okres: Žilina;

MFN 3965 (9/649)
Dolný Kubín. [Zost.]: Huba, Peter. Dolný Kubín, Mestský úrad 1992. 72 s.
obce, Slovensko; Dolný Kubín;

MFN 4719 (10/649)
Lubina - 600 rokov. [Zost.]: Fraňová, Ľudmila - Hrabovská, Oľga. [Spoluprac.]: Dunajčíková, Vlasta - Harušťáková, Oľga - Harušťák, Viliam - Neboháčová, Anna - Ostrovský, Milan - Rubaninský, Gustáv - Solovicová, Anna. Lubina, Obecný úrad [asi 1992.] 114 s., fot. príl.
obce, Slovensko;


[Search] [Index]
Abbreviation: