DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2323 (1/126)
Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Informatorium pro učitele, studenty i laiky. [Zost.]: Machala, Lubomír a kol. Olomouc, Hanácke noviny 1991. 166 s.
    OHLASY: rec.: Baráthová Mária, Exilová a samizdatová literatúra, LT 5, 1992, č. 48, s. 5; rec.: Viskupová Etela, Česká a slovenská exilová literatúra informatívne, SP 108, 1992, č. 6, s. 153-4; rec.: Viskupová Etela, SlL 39, č. 5, s. 430.


MFN 3044 (2/126)
Mlynárik, Ján : Cesta ke hvězdám a svobodě. Praha, Lidové noviny 1991. 275 s. [Milan Rastislav Štefánik]
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 3255 (3/126)
Rajlich, Jiří - Sehnal, Jiří : Slovenští letci. Slovak Airmen. 1939-1945. [Z češ. do angl. prel.]: Turner-Kadečková, Joy. Kolín, Kolínske noviny 1991. 64 s. Súbežný text v angličtine.


MFN 3284 (4/126)
Ruttkay, Fraňo : 19. storočie a snahy o slovenské noviny. VlČ 40, 1991, s. 65-70.


MFN 5843 (5/126)
Balúnová, Melánia : Slovenské náboženské noviny a časopisy v rokoch 1945-1949. Verbum 4, 1993, č. 2, s. 107-110.


MFN 6580 (6/126)
Horecký, Konštantín : Neslovenské slovenské noviny. SP-M 1993, č. 4, s. 128-132. [Krajanské noviny vo svete.]


MFN 7597 (7/126)
Ruttkay, Fraňo : Prvé slovenské noviny. Vychádzali s milostivým povolením cisára. HR 4, 1993, č. 9, s. 10-11.


MFN 8442 (8/126)
Chmelár, Eduard : Prvé noviny na kontinente. Senát pod tlakom verejnej mienky. HR 5, 1994, č. 3, s. 29-30.


MFN 10640 (9/126)
Bibliografia novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1945-1960. [Zost.]: Balúnová, Melánia a kol. Martin, Matica slovenská 1995. 1286 s. Reg. menný, vydavateľov, tlačiarov a tlačiarní, miestopisný, systematicko-chronologický. Rés. angl., maď., nem., rus., slov. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria B periodiká. Zv. 4.
noviny; 1945-1960; bibliografie; časopisy; periodiká;

MFN 11324 (10/126)
Kaššayová, Terézia : Ľudovít Štúr v zápase o slovenské národné noviny. Výber z korešpondencie Ľudovíta Štúra. Martin, MS 1995.
Štúr Ľudovít [1815-1856];


[Search] [Index]
Abbreviation: