DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2073 (1/232)
Zimová, Naďa : The Minority Question and the Lausanne Convention of 1923 (Historical Context and Religious-ethnic Aspects of the Exchange of Greek and Turkish Populations.) AASt 25, 1989 [vyd.1990], s. 159-166.


MFN 3732 (2/232)
Bačová, Viera : Niektoré faktory integrácie Rómov do postkomunistickej spoločnosti na Slovensku. In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 233-236.


MFN 3844 (3/232)
Brunner, Georg : Minority Problems and Policies in East-Central and South-East Europe. International Issues 1, 1992, č. 3, s. 3-20.


MFN 3893 (4/232)
Cornwall, Mark : Dr Edvard Beneš and Czechoslovakia's German Minority, 1918-1943. In: The Czech and Slovak Experience. [Congress, Harrotage 1990.] Houndmills - Basingstoke - Hampshire - London, The Macmillan Press 1992, s. 167-202.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 3924 (5/232)
Čierna-Lantayová, Dagmar : Vzájomné súvislosti postavenia menšín v Maďarsku a na Slovensku po roku 1945. In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 75-81.


MFN 3957 (6/232)
Divičánová, Anna : Slovenská menšina v Maďarsku: Znamená modernizácia spoločnosti zánik etnika? In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 177-178.


MFN 3958 (7/232)
Divičánová, Anna : The Slovak minority in Hungary: Does the modernization of society mean the extinction of the ethnic community? In: Minorities in Politics...Cultural and Languages Right. Br., Czechoslovak comitee of the European cultural foundation 1992, s. 198-199.


MFN 4100 (8/232)
Gabzdilová, Soňa : Školy s maďarským vyučovacím jazykom na území Slovenskej republiky - súčasný stav. In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 147-155.


MFN 4204 (9/232)
Haraksim, Ľudovít : Národnostná identita Rusínov na východnom Slovensku. In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 207-212.


MFN 4433 (10/232)
Kamenec, Ivan : Problém židovskej národnosti v moderných slovenských dejinách. In: Minority v politike...Kultúrne a jazykové práva. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1992, s. 223-225.[Search] [Index]
Abbreviation: