DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 338 (1/92)
Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. Zv. l. (z rokov 1889-1918). Zv. 2. (z rokov 1919-1951). [Zost.]: Kocák, Michal. Martin, MS 1988, 1989. 425 s. Reg. literárny; 397 s. Reg. literárny. Rec.: Kovačka Miloš "...konať dielo záchrany Slova!"LitArch 26/89, 1990, s. 164-166; tiež
    Rosenbaum Karol, Romboid 27, 1992, č. 3, s. 60-61; Kovačka Miloš, Vita, spes et mors est hic thesaurus. In: LitArch 27/90, 1994, s. 187-192.
Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951];

MFN 510 (2/92)
Listy Martina Hamuljaka. 2. zv. (1834-1859). [Na vyd pripr.]: Maťovčík, Augustín. Martin, MS 1989. 423 s. Rec.: Rosenbaum Karol, SlL 37, 1990, s. 298-301; tiež
Kuzmík Jozef, Listy Martina Hamuljaka a poslední bernolákovci, Romboid, 26, 1991, č. 10, s. 32-33.
Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 824 (3/92)
Čapek, Karel : Tatranské listy Olge. Výber z korešpondencie (1922-1930). [Prel. z češ., pozn., úv., text nap.]: Rusnáková, Ľuba. Poprad, Okresná knižnica - Okresné kultúrne stredisko 1990. 60 s. Ed. Tatranské listy.
pramene; Bohemika; literáti českí; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; Vysoké Tatry [pohorie]; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 888 (4/92)
DÔverné vyznania. Z listov Karla Čapka Olge Scheinpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921-1922. [Zost.]: Veliký, Ivo. [Úv. a pozn. nap.]: Tomčík, Miloš. Br., Správa kultúrnych zariadení pri Ministerstve kultúry SR pre Kruh priateľov českej kultúry 1990. 47 s.
Bohemika; pramene; literáti českí; listy; Trenčianske Teplice [okres Trenčín]; Praha; okres: Trenčín; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 894 (5/92)
Drug, Štefan : Súkromné listy. Novomeský - Špitzer. LT 3, 1990, č. 12, s. 3 a 6.
Novomeský Ladislav [1904-1976]; Špitzer Juraj [1919-1995];

MFN 1250 (6/92)
Kocák, Michal : Listy Ľudovíta Riznera Ľudmile Riznerovej-Podjavorinskej. LitArch 26/89, 1990, s. 7-39.
Rizner Ľudovít Vladimír [1849-1913]; Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951];

MFN 1349 (7/92)
Krulichová, Marie : Listy Milana Rastislava Štefánika adresované Ludmile Vrchlické. M. R. Štefánik's Letters to Ludmila Vrchlická. 38, 1990, s. 94-104.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Vrchlická Ludmila;

MFN 1413 (8/92)
Lenin, Vladimír Iľjič : Zobrané spisy. 55. Listy príbuzným 1893-1922. [Pripr.]: redakcia spisov klasikov marxizmu-leninizmu. [Z ruš. prel.]: Dúbravová, Ružena - Dúbrava, Samuel. Br., Pravda 1990. 726 s.
Lenin Vladimír Iľjič [1870-1924];

MFN 1430 (9/92)
Listy Jána Francisciho. Zv. 1. (1840-1850). [Pripr.]: Eliáš, Michal. Martin, MS 1990. 272 s. Reg. menný. Ed. Teória a výskum. Séria: Monografie - Documenta Litteraria Slovaca zv. 37.
OHLASY: [Anot.]: Valach Július, Historický zborník 15, 2005, č. 2, s. 129-130; tiež [rec.]: Matula V., HČ, 54, 2006, č. 1, s. 132-134.
pramene; listy; hudobníci; Francisci Ján [1822-1905]; Francisci-Rimavský Ján [1822-1905];

Zoznam dielov

MFN 1431 (10/92)
Listy Mateja Bela. [Na vyd. pripr.]: Pavelek, Juraj. [Úv. štúdiu nap.]: Tibenský, Ján. [Pozn. jaz. upr.]: Košíková, Eliška. Martin, MS 1990. 502 s. + 8 s. obr. príl. Reg. menný, miestny. Ed. Monografie - Documenta Litteraria Slovaca 38.
    OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 483-484; tiež: Horváth Pavol, HČ 40, 1992, č. 3, s. 386-388; tiež anot.: Eliáš Michal, LitArch 28/91, 1994, s. 228-230;
pramene; listy; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];


[Search] [Index]
Abbreviation: