DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 359 (1/77)
Pražák, Richard : Legendy a kroniky koruny uherské. Praha, 1988. 390 s. Rec.: Niederhauser Emil, Századok 125, 1991, č. 1-2, s. 162-164.


MFN 513 (2/77)
Lukšicová, Alžbeta : Dokumentačná príloha kroniky. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1988, [vyd.1989] s. 112-115.


MFN 1635 (3/77)
Pašiaková, Helena : Z tisovskej kroniky. OG 21, 1990, č. 2, s. 102-103.
Tisovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 1702 (4/77)
Pospíšil, Ivo : Prameny ruské románové kroniky: A. S. Puškin a S. T. Aksakov. Slavica Slovaca 25, 1990, s. 312-321.
Puškin Alexander Sergejevič [1799-1837]; Aksakov S.T.;

MFN 1884 (5/77)
Šándorová, Oľga - Frindt, Ľudovít : Horná Štubňa. Preklad nemecky písanej obecnej kroniky. [Prel.]: Hogh, Tibor. Martin, MNV v Hornej Štubni 1990. 129 s.
Horná Štubňa;

MFN 2676 (6/77)
Jankovič, Vendelín : Dve cirkevné kroniky z Cífera zo 17.-19. storočia. SlArchiv 26, 1991, č. 1, s. 100-109. Rés. nem.
Cífer [okres Trnava]; okres: Trnava;

MFN 7705 (7/77)
Sopko, Július : Zrkadlá stredovekého času. Od legiend po kroniky. HR 4, 1993, č. 8, s. 10-12.
stredovek; historiografia;

MFN 10896 (8/77)
Dve Kroniky. [Na vyd. pripr., pozn. a dosl. nap.]: Štefanko, Ondrej. Nadlak, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 1995. 164 s. Ed. Dejiny, tradície a duchovná dedičnosť.
    [Z obsahu]: RÁDIX, Matej: Dejiny nadlackých Slovákov od roku 1903-ho do roku 1953-ho tj. 150 ročná pamiatka, ktorá nebola zadržaná, snáď nemal to kto previesť a či pre neprajné pomery, s. 5-34; PLECH, Ján: Butín. Kronika školy a života, s. 35-158; Doslov, s. 159-164.
Nadlak [RO]; Butín [RO];

MFN 11498 (9/77)
Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov. [Vybral, preložil, poznámkami, vysvetlivkami a registrom doplnil a úvodné štúdie nap.]: Sopko, Július. [Ed.]: Dvořák, Pavel. Budmerice, Vyd. RAK v spolupráci s nadáciou Osudy predkov Budmerice 1995. 384 s. Reg. výberový.
OHLASY: Rec.: Čičaj Viliam, HČ 44, 1996, č. 1, s. 130-132; Žudel Juraj, SlArchiv 32, 1997, č. 1, s. 100-102; tiež rec.: Pražák Richard, ČMM, 119, 2000, č. 1, s. 220-224; tiež rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv 47-48, 1999 - 2000, s. 221-222.
pramene;

MFN 12601 (10/77)
Zoltán, Pástor : Z kroniky pluku. HR 6, 1995, č. 1, s. 36.[Search] [Index]
Abbreviation: