DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 18287 (1/105)
Magdolenová, Anna : Prejavy domáceho a zahraničného odporu proti nástupu komunizmu. In: Slovenský povojnový exil. Martin, MS 1998, s. 110-114.
komunizmus odpor exilu;

MFN 19506 (2/105)
Čierna kniha komunizmu. Zločiny, teror, represálie. [Autori]: Courtois, Stehpane - Werth, Nicolas - Panné, Jean-Louis - Paczkowski, Andrzej - Bartošek, Karel - Margolin, Jean-Louis. [Spolupracovali]: Kauffer, Rémi - Rigoulot, Pierre - Fontaine, Pascal - Santamaria, Yves - Boulouque, Sylvain. [Prel. z franc.]: kol. prekladateľov. Br., Agora 1999. 703 s., reg. menný.
OHLASY: rec.: Zavacká Marína, SlŠt 1997 [vyd. 1999], č. 1, s. 79-81.
komunizmus, represálie; represálie komunizmu;

MFN 20275 (3/105)
Mikloško, František : Spracúvanie obdobia komunizmu na Slovensku. Most 44, 1999, č. 1-4, s. 238-239.
komunizmus, perzekúcie; perzekúcie, komunizmus;

MFN 21126 (4/105)
Casaroli, Agostino : Il martirio della pazienza: la Santa sede e i paesi comunisti (1963-1989). Torino, Einaudi 2000.
OHLASY: tiež [rec.]: Vnuk František, Historický zborník 13, 2003, č. 1-2, s. 227-231.
Československo; cirkev; komunizmus; pramene;

MFN 21407 (5/105)
Furet, Francois : Minulosť jednej ilúzie. Esej o idei komunizmu v 20. storočí. [Ed.]: Vychovalá, Ľubica. [Z franc. prel.]: Le Tohic, Jarmila - Šmelková, Jana - Solivajs, Peter. [Doslov nap.]: Lipták, Ľubomír. Br., Agora 2000. 629 s. Ed. Dejiny nášho času.
OHLASY: Kamenec Ivan, Historik ako provokatér, OS 2001, č. 4, s. 10-11; Vilikovský Pavel, Nad mŕtvolou komunizmu, OS 2001, č. 4, s. 12-13; Lipták Ľubomír, Doslov k doslovu, OS 2001, č. 4, s. 13-14; [tiež rec.]: Zemko M[ilan], HČ, 49, 2001, č. 1, s. 136-139.
idea komunizmu; komunizmus, idea;

MFN 22282 (6/105)
Mulík, Peter : The Church in the Politics of the States of Central and South-Eastern Europe in the Period of Installation of the Communist Regimes and Formation of the Soviet Block. In: Slovak Contributions to 19th International Congress of Historical Sciences. [Ed.]: Kováč, Dušan. Br., Veda, Vydavateľstvo SAV - Historický ústav SAV 2000, s. 100-120.
cirkev; štát; komunizmus;

MFN 23245 (7/105)
Bibliografická dokumentácia publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku (knižne i časopisecky vydaných dokumentov, svedectiev, memoárov a literárnych diel). [Zost.]: Lesňák, Rudolf. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Zv. 2. [Zodp. red.]: Smolíková, Gabriela. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 395-479. Rés. angl. s. 567-568 Bibliographical Documentation of Publications on Crimes of Communism on the Slovakia.
bibliografie; komunizmus; zločiny; bibliografie;

MFN 23605 (8/105)
Furet, Francois - Nolte, Ernst : Fašizmus a komunizmus. Konfrontácia názorov. [Z franc. orig. prel.]: Solivajsa, Peter - Szabo, Miloslav. Br., Agora 2001. 109 s. Ed. Dejiny nášho času.
OHLASY: [anot.]: Lipták Ľubomír, HČ 50, 2002, č. 1, s. 162-164. Korešpondencia Fureta a Nolteho o komunizme, fašizme a nacizme.
pramene; nacizmus; fašizmus; komunizmus;

MFN 24457 (9/105)
Osobné svedectvá. [Zost.]: Takáč, Ladislav. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Zv. 2. [Zodp. red.]: Smolíková, Gabriela. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2001, s. 9-385. Rés. angl. s. 567 Personal Witnesses.
pramene; zločiny komunizmu; komunizmus, zločiny;

MFN 24988 (10/105)
Totalitarism si rezistenta si represiune in Romania comunista. Bukurešť, 2001. 320 s.
OHLASY: [rec.]: Valentová Libuše, Objevné pohledy na komunistický režim a Securitate v Rumunsku. Pamäť národa 2006, č. 1, s. 85-88.
komunizmus; Securitate; polícia;


[Search] [Index]
Abbreviation: