DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 16169 (1/7)
Mezihorák, František : Hry o Moravu 1938-1945. Separatisté, iredentisté a kolaboranti. Praha, Mladá fronta 1997. 144 s.
OHLASY: Rec.: Ďurica Milan S., Historický zborník 9, 1999, s. 129-130.
bohemika; Morava; 1938-1945; Morava;

MFN 16170 (2/7)
Mezihorák, František : Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti. Praha, Mladá fronta 1997. 143 s., 16 s. obraz. príl. Ed. Archiv. Zv. 77.
OHLASY: anot.: -I. K.-, [Kamenec Ivan,] HČ 48, 2000, č. 3, s. 569-570; tiež anot.: Čaplovič Miloslav, Vojenská história 3, 1999, č. 2, s. 148-150.
Bohemika; separatisti; iredentisti; kolaboranti; Morava;

MFN 18760 (3/7)
Ruttkay, Fraňo : Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenty (1920-1938). Br., Kubko Goral 1998. 64 s. Ed. Porozumenie.
iredentizmus maďarský; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-sloenské; politika zahraničná;

MFN 40065 (4/7)
Kárpáty, Vojtech : Kolaborácia a kolaboranti 1939-1945. In: Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Syrný, Marek a kol. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009, s. 11-20. Rés. angl. s. 20 Collaboration and the collaborants 1939-1945.
kolaborácia; 1939-1945;

Zdrojový dokument (Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Syrný, Marek a kol.)

MFN 40485 (5/7)
Nenička, Lubomír : Kolaboranti, čeští fašisté a poválečné procey na Ostravsku. In: Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Syrný, Marek a kol. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009, s. 130-145. Rés. angl. s. 144-145 Collaborators, Czech fascist and post-war trials in Ostrava region.
súdne procesy; procesy súdne; fašisti; kolaborácia; bohemika; Ostravsko [CZ];

Zdrojový dokument (Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Syrný, Marek a kol.)

MFN 41123 (6/7)
Zemko, Milan : Kolaboranti aj odborári. Rôzne postoje i osudy poslancov snemu. História revue 9, 2009, č. 5-6, s. 81-85, fot.,
odobojári; kolabornati;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 42303 (7/7)
Nižňanský, Eduard - Schvarc, Michal - Tulkisová, Jana : Naivný kolaborant? Ferdinand Ďurčanský a jeho pôsobenie v rokoch 1938-1945. História revue 10, 2010, č. 5-6, s. 89-98, fot., obr.
politici slovenskí; kolaboranti; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974];

Zdrojový dokument (História revue)

[Search] [Index]
Abbreviation: