DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 169 (1/1317)
Tomko, Jozef : Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1984. 66 s. Pramene 2.
historiografia slovenská; Veľká Morava; katolicizmus slovenský; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 234 (2/1317)
Glettler, Monika : Was ist eigentlich slowakische Geschichtschreibung? (Perspektiven zur Historiographie der Slowakei vom 9. Jahrhundert bis zum Ende des ersten Weltkrieges.) Bohemia 28, 1987, č. 1, s. 135-142. Anot.: Krajčovič Milan, HČ 40, 1992, č. 1, s. 110-111.
historiografia slovenská;

MFN 348 (3/1317)
Motoška, Vladimír : Hlavné smery, problémy, výsledky a východiská historickej vedy na strednom Slovensku. In: Od vzniku Československa k socialistickému dnešku (Zborník príspevkov z XIX.zasadania komisie historikov ČSSR - ZSSR v Banskej Bystrici). Banská Bystrica, Stredoslovenský KV KSS 1988, s. 295-305.
historiografia slovenská; Slovensko stredné;

MFN 352 (4/1317)
Otčenáš, Michal : Slovenská historiografia v druhej polovici 19. storočia. Kandidátska dizertačná práca. Prešov, 1988. 285 s.
historiografia slovenská; 19. storočie;

MFN 366 (5/1317)
Schmidt, Walter : Aspekte der Erbe- und Traditionsdebatte in der Geschichtswissenschaft. [Aspekty diskusie o dedičstve a tradícii v historickej vede.] Berlin, Akademie Verlag 1988. 39 s.
tradície; historiografia;

MFN 379 (6/1317)
Történeti bibliográfia 1986. [Historická bibliografia.] [Zost.]: Rozsnyói, Ágnes - Gyivicsán, Mária. Bp., MTA Történettudományi Intézet 1988. 144 s. Reg. menný.
bibliografie maďarské; historiografia maďarská;

MFN 426 (7/1317)
Čierna-Lantayová, Dagmar : Úvahy západných autorov o postavení Maďarska v socialistickej sústave z hľadiska otázok európskej bezpečnosti a mieru (1975-1987). In: Predstavy o dezintegrácii socialistického spoločenstva na Západe (1975-1985). Br., Veda 1989, s. 91-118.
socializmus; bezpečnosť európska; 1975-1987; historiografia západná;

MFN 427 (8/1317)
Čierny, Ján : Pohľady západných marxistov na jednotu socialistického spoločenstva v boji za svetový mier. In: Predstavy o dezintegrácii socialistického spoločenstva na Západe (1975-1985). Br., Veda 1989, s. 137-153.
marxisti západní; socializmus; historiografia západná;

MFN 428 (9/1317)
D' Amico, Robert : Historism and Knowledge. New York, Routledge 1989. 174 s.
historiografia; historizmus;

MFN 438 (10/1317)
Ďurica, Milan S. : Die nationale Identität und ihr historischer Umriss in der slowakischen Wirklichkeit. Slowakei 26, 1989, s. 39-60.
historiografia slovenská; Slováci počiatky; identita národná; národná identita;


[Search] [Index]
Abbreviation: