DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4241 (1/89)
Hock, Milan : Ekonomika banskoštiavnickej úpravy rúd v 18. až 20. storočí. In: Zborník referátov zo seminára o možnostiach záchrany banskoštiavnickeho a hodrušského baníctva. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 1992, s. 45-62.
Banská Štiavnica; Hodruša [okres Žarnovica]; okres: Žarnovica;

MFN 4448 (2/89)
Kárász, Pavol : Porovnanie základných štruktúrnych súvislostí medzi ekonomikami ČSFR a SRN so zreteľom na Slovensko. 40, 1992, č. 2, s. 85-98. Rés. angl., rus.


MFN 8886 (3/89)
Holec, Roman : Ekonomika v službách politiky alebo politika v službách ekonomiky. (K problémom česko-slovenských hospodárskych vzťahov do roku 1918). SbVA-Brno, řada C společenskovědní mimořádné číslo, 1994, s. 195-200. Rés. nem.


MFN 9344 (4/89)
Lacina, V. - Slezák, L. : Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha, Historický ústav AV ČR 1994. 115 s.
OHLASY: anot.: Krajčovičová N., HČ 44, 1996, č. 3, s. 548-549.
Československo; 1918-1938; hospodárstvo; ekonomika;

MFN 10688 (5/89)
Bredova, B. : Ekonomika stran Vostočnoj Jevropy v 1993-1994 gg. MeMo München, R. Oldenbourg Verlag 1995, č. 2, s. 110-118.


MFN 12872 (6/89)
Cameron, R. : Stručné ekonomické dějiny světa. Od od doby kamenné do současnosti. Praha, Victoria Publishing 1996.
OHLASY: Rec.: Vlček Dalibor, Historická metóda a ekonomický rozvoj. Politické vedy 1, 1998, č. 2, s. 111-114.
ekonomika;

MFN 15305 (7/89)
Ďurkovič, Herbert : Cesta do prepadliska. Expertíza k politickému, ekonomickému a sociálnemu vývoju Slovenska za posledných 50 rokov. Br., Prima Print [1997.] 270 s.
ekonomika;

MFN 15576 (8/89)
Holec, Roman : Economic Aspects of Slovak National Development in the 20th Century. In: Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe. Wien, Viena University of Economics and Business Administration 1997, s. 127-134.
ekonomika; 20. storočie;

MFN 15577 (9/89)
Holec, Roman : Ekonomika a modernizácia na príklade Slovenska. [Die Ökonomie und die Modernisierung auf dem Beispiel der Slowakei.] 45, 1997, č. 1, s. 91-99.


MFN 16768 (10/89)
Szentandrási, Tibor : Dejiny ekonomických teórií. (Od ekonomiky myslenia k ekonomike vedy.) Nitra, Univerzita Konštantína Fakulta humanitná Katedra politológie 1997. 91 s.
ekonomika;


[Search] [Index]
Abbreviation: