DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1273 (1/64)
Konečný, Stanislav : Ukrajinská menšina na Slovensku a národnostná politika do roku 1948. Vedecké informácie 1990, č. 1, s. 57-84.
Ukrajinci, Slovensko;

MFN 10560 (2/64)
Bača, Juraj [bača, Jurij] : Do periodizaciji kuľturno-nacionaľnoho ta literaturnoho žyttja ukrajinciv Čechoslovaččyny pislja 1945 roku. [K otázke periodizácie ukrajinskej literatúry v Československu po roku 1945.] Naukovyj zbirnyk 20, 1995, s. 31-48. Rés. slov., rus., nem.
literatúra ukrajinská; Ukrajinci, Slovensko;

MFN 11456 (3/64)
Kovaľ, Mychajlo V. : Úloha a miesto organizácie ukrajinských nacionalistov v rokoch 1939-1945. The 1939-1945 Role and Place of the Ukraine-Nationalists' Organization. 43, 1995, č. 4, s. 668-688. Rés. nem. s. 688. Die Aufgabe und der Platz der Organisation der ukrainischen Nationalisten in den Jahren 1939-1945.
Ukrajinci, Slovensko; nacionalizmus ukrajinský; Ukrajina;

MFN 11824 (4/64)
Mušinka, Mikuláš [ Mušynka, Mykola] : Misce Volodymyra Sičyns'koho v istoriji ukrajinskoji nauky ta kuľtury. (Do 100-littja vid dnja narodžennja.) [Miesto Volodymyra Sičynského v dejinách ukrajinskej vedy a kultúry. (K 100. výročiu narodenia.] Naukovyj zbirnyk 20, 1995, s. 49-68. Rés. slov., rus., nem. [Aj jeho osobná bibliografia.]
Ukrajinci, Slovensko; Sičynskyj Volodymyr [1894-1963];

MFN 11826 (5/64)
Mušinka, Mykola : Volodymyr Syčynskyj i rusini - ukrajinci Schidňoji Slovaččyny. Prjašiv, Sojuz Rusiniv - Ukrajinciv Slovackoj respubliki 1995. 120 s.
Ukrajinci, Slovensko; Slovensko východné; Syčynskyj Volodymyr;

MFN 12146 (6/64)
Rusínske a ukrajinské tlače 1939-1944. [Zost.]: Šelepec, Jozef. Prešov, Štátna vedecká knižnica 1995. 45 s., reg. menný.
tlač rusínska; tlač ukrajinská; Ukrajinci, Slovensko; Rusíni, Slovensko;

MFN 16529 (7/64)
Ričalka, Michal : Podiel prešovského evanjelického kolégia na výchove inteligencie Rusínov-Ukrajincov v rokoch 1918-1945. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV 1997, s. 85-89. Rés. nem.
Rusíni, Slovensko; školstvo rusínske; Ukrajinci, Slovensko; školstvo ukrajinské; Prešov;

MFN 17707 (8/64)
Guzyová, Oľga : Podiel ruskej literatúry na rozvoji duchovného života rusínsko-ukrajinskej mládeže na školách a v činnosti študentských samovzdelávacích krúžkov v rokoch 1918-1945. Naukovyj zbirnyk 21, 1998, s. 430-439. Rés. slov., angl., nem.
Rusíni, Slovensko; školstvo rusínske; Ukrajinci, Slovensko; školstvo ukrajinské;

MFN 18186 (9/64)
Kundrát, Juraj [kundrat, Jurij] : Knygodrukuvannja v Ukrajinciv Prjašivščyny pislja 1945 roku. [Tlač ukrajinských kníh na východnom Slovensku po roku 1945.] Naukovyj zbirnyk 21, 1998, s. 29-38. Rés. slov., angl., nem.
Ukrajinci, Slovensko; literatúra ukrajinská;

MFN 18872 (10/64)
Sopoliga, Miroslav : 40 rokiv deržavnoho Muzeju ukrajinsko-rus'koji kuľtury u Svydnyku. [40 rokov Štátneho múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry v Svidníku.] Naukovyj zbirnyk 21, 1998, s. 17-28. Rés. slov., angl., nem.
Ukrajinci, Slovensko;


[Search] [Index]
Abbreviation: