DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1251 (1/29)
Kočiš, Jozef : Juraj Thurzo a jeho korešpondencia 1587-1616. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 65-76. Rés. nem.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 1442 (2/29)
Ludányi, Mária : Könyvtárrendezés Thurzó György Nádor udvarában 1611-ben. In: Collectanea tiburtiana. Szeged, József Attilla Tudománegyetem 1990, s. 271-277.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 4460 (3/29)
Kaššovic, Branislav - Bábel, Ján : Smrtné štíty v kaplnke Oravského hradu. ZbOM 1992, s. 78-85. [Smrtné štíty patriace šľachticom Jurajovi a Imrichovi Thurzovcom a Jánovi Szunyoghovi.]
Orava; Oravský hrad; Thurzo Juraj [1567-1616]; Thurzo Imrich [1598-1621]; Szunyogh Ján; Turzo Juraj [1567-1616]; Turzo Imrich [1598-1621];

MFN 4498 (4/29)
Kočiš, Jozef : Palatinát Juraja Thurzu 1609-1616. SlArchiv 27, 1992, č. 1, s. 83-93. Rés. franc.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 9476 (5/29)
Medvecký, Jozef : Speculum Justificationis. Thurzov oltár z roku 1611 a jeho protestantská ikonografia. Ars 1994, č. 1, s. 78-102. Rés. nem.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 12164 (6/29)
Saktorová, Helena : Knižnica palatína Juraja Turzu. ZbOM 12, 1995, s. 38-45.
Bytča; Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 16014 (7/29)
Lengyelová, Tünde : Nevesty z dobrej rodiny. Svadby v rodine palatína Turzu. HR 8, 1997, č. 6, s. 9-10.
Turzo Juraj [1567-1616]; Thurzo Juraj [1567-1616];

MFN 16018 (8/29)
Lengyelová, Tünde : Seminár pri príležitosti 380. výročia úmrtia palatína Juraja Turzu. [17.-18.10.1996, Dolný Kubín] 45, 1997, č. 1, s. 172-173.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 16487 (9/29)
Prokop, Josef : Restaurování oděvů z přelomu 16. a 17. století - Juraj a Imrich Turzové. ZbOM 14, 1997 s. 178-190.
odev šľachtický; šľachta; Thurzo Imrich [1598-1621]; Turzo Imrich [1598-1621]; Turzo Juraj [1567-1616]; Turzo Imrich [1598-1621];

MFN 17270 (10/29)
Bozai, L. Zsuzsanna : Korešpondencia Juraja Turzu a jeho manželky Alžbety Coborovej. ZbOM 15, 1998, s. 57-63. - S. 63 Res.: Correspondence of George Thurzo and Elizabeth Czobor.
pramene; šľachta; Turzo Juraj [1567-1616]; Coborová Alžbeta [1578-1626]; Turzo Juraj [1567-1616];


[Search] [Index]
Abbreviation: