DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 588 (1/4)
Turzo, Ivan : Z môjho života. Br., Sapac 1989. 97 s. Rec.: Kusý Ivan, Verný slovenskému divadlu.SP 109, 1993, č. 2, s. 134-135.
memoáre; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 16885 (2/4)
Thurzo, Ivan 1882-1964. [Sprac.]: Sládečková, Ľudmila. In: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej 24. Fondy 159-168. Martin, MS 1997, s. 189-196. [Písomná pozostalosť. Sign.: 189-196.]
Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 18529 (3/4)
Ormisová, Mária : Ivan Thurzo - priekopník v peňažníctve. HR 9, 1998, č. 3, s. 21-22.
Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 27159 (4/4)
Thurzo, Igor : List Ivana Thurzu zo 6. marca 1952 o kultúrnohistoricej topografii niektorých miest na Slovensku pred rokom 1918. ZbSNM 96-História 42, 2002, s. 123-132. Rés. angl. s. 132. Ivan Thurzo's Letter of 6th of March 1952 on the Contribution to Culturally-Historical Topography of Some Towns in Slovakia before 1918.
1952; redaktori; odbojári; peňažníctvo; finančníci; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

[Search] [Index]
Abbreviation: