DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 402 (1/83)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 1096 (2/83)
Hološová, Alžbeta : Činnosť hodnoverného miesta v Turci do roku 1350. SlArchiv 25, 1990, č. 1, s. 56-81. Rés. franc.
Turiec;

MFN 1461 (3/83)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. (Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár.) [Uhorské jezuitské knižnice do roku 1711. (Košice, Bratislava, Blatný Potok, Turiec, Užhorod.)] [Zost.]: Keserü, Bálint - Monok, István - Varga, András. [Na vyd. pripr.]: Farkas, Gábor - Monok, István - Pozsár Annamária - Varga, András. Szeged, Scriptum KFT 1990. 330 s. Reg. Ed. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/1. Anot.: -Vič- HČ 40, 1992, č. 4, s. 496-497.
jezuiti; knižnice jezuitské; Košice; Bratislava; Sarospatak; Turiec; Užhorod [UK];

MFN 1949 (4/83)
Takáč, Ladislav : Jednotky 1. československej partizánskej brigády Stalin v obrane Turca. Stredné Slovensko 9, Spoločenské vedy, 1990, s.94-114.
Turiec;

MFN 4502 (5/83)
Kohútová, Mária : Krvavý snem v Ónode. Tragédia vyslancov Turčianskej stolice. HR 3, 1992, č. 10, s. 9-10.
Ónoda; Turiec;

MFN 5059 (6/83)
Pišútová, Irena : Nové poznatky o sklárni v Sklenom vo svetle terénnych výskumov. ZbSNM 86-História 32, 1992, s. 65-75. Rés. angl., nem.
Sklené; Turiec;

MFN 5690 (7/83)
Zelinová, Hana : Vynášanie zimy a prinášanie leta v obciach severovýchodného Turca s dôrozom na materiál z obce Podhradie. ZbSNM 86-Etnografia 33, 1992, s. 204-210. Rés. angl.
Turiec; Podhradie;

MFN 7010 (8/83)
Lacko, Richard : Martinský zdroj. 100 rokov turčianskeho pivovaru. Martin, KK Company - Pivovary 1993. 87 s.
pivovar; Martin; Turiec;

MFN 9393 (9/83)
Lobík, Ján : Spomienky na SNP v Turci. K 50. výročiu Slovenského národného povstania. Martin, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1994. 156 s.
Turiec;

MFN 9539 (10/83)
Mlynarčík, Jozef : Od oleja po seno. Turčiansky obchodníci v Rusku. HR 5, 1994, č. 4, s. 33.
Turiec;


[Search] [Index]
Abbreviation: