DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 3702 (1/30)
Alexander, Manfred : Proces s Vojtechom Tukom zo spravodajstva nemeckého konzulátu v Bratislave. 1., 2. + (dokumentačné prílohy). 40, 1992, č. 5, 6, s. 609-624; 714-730.
Bratislava; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 4589 (2/30)
Krajčovičová, Natália : Politické ambície Vojtecha Tuku. Túžil po kariére štátnika. HR 3, 1992, č. 5, s. 23-24.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 6054 (3/30)
Chytka, Stanislav V. - Vališ, Zdeněk : Obvinený z velezrady. Tukovo memorandum a jeho pozadie. HR 4, 1993, č. 8, s. 19-20.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 6967 (4/30)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 13275 (5/30)
Hertel, Maroš : Posol slovenských autonomistov. Tuka v Paríži. HR 7, 1996, č. 7, s. 17-18.
Paríž; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 15549 (6/30)
Hlava, Bohuslav : Nákladná inštalácia V.Tuku. Prvý rektor Slovenskej univerzity. HR 8, 1997, č. 8, s. 28.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 16072 (7/30)
Lukeš, Michal : Vojenská zpravodajská služba a pozadí Tukova procesu. HaV 46, 1997, č. 4, s. 33-46. Rés. angl.
Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 16137 (8/30)
Mathé, Svätoslav : Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky. Br., Ed. Korene 1997. 93 s.
politici; 1918-89; Böhm Emanuel Teodor [1909-1990]; Clementis Vladimír [1902-1952]; Dérer Ivan [1884-1973]; Dubček Alexander [1921-1992]; Dula Matúš [1846-1926]; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974]; Gessay Ignác [1874-1928]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Husák Gustáv [1913-1991]; Kempný Ján [1912-1997]; Lettrich Jozef [1905-1969]; Mach Alexander [1902-1980]; Mamatey Albert [1870-1923]; Mičura Martin [1883-1946]; Osuský Štefan [1889-1973]; Rázus Martin [1888-1937]; Sidor Karol [1901-1953]; Sokol Martin; Široký Viliam [1902-1971]; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Ursíny Ján [1896-1972];

MFN 18269 (9/30)
Lukeš, Michal : Cesta k amnestii Vojtecha Tuky. 46, 1998, č. 4, s. 663-672.
amnestia; politici slovenskí; Tuka Vojtech [1880-1946];

MFN 18271 (10/30)
Lukeš, Michal : Pláč Vojtecha Tuky? OS 1998, č. 3, s. 11-13.
politici slovenskí; Tuka Vojtech [1880-1946];


[Search] [Index]
Abbreviation: