DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1082 (1/3)
Hlobil, Ivo : Stanislav Thurzo a renesance na Moravě. In: Kontexty českého a slovenského umenia. Br., Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR 1990. s. 44-48.
Thurzo Stanislav; Turzo Stanislav;

MFN 44941 (2/3)
Benda, Borbála : Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603. In: Thurzovci a ich historický význam. Br., Pro Historia 2012, s. 157-162, obr.
strava; každodennosť; šľachta; jedálny lístok; 1603; hungarika; 1576-1625; Thurzo Stanislav [1576-1625];

Zdrojový dokument (Thurzovci a ich historický význam.)

MFN 46441 (3/3)
Rothkegel, Martin : Vzťahy olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza s Uhorskom. In: Thurzovci a ich historický význam. Br., Pro Historia 2012, s. 91-107, obr.
biskupi; šľachta; bohemika; cirkev; 1471/72-1540; Olomouc [CZ]; Česko; Thurzo Stanislav I. [1471/72-1540];

Zdrojový dokument (Thurzovci a ich historický význam.)

[Search] [Index]
Abbreviation: