DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 588 (1/6)
Turzo, Ivan : Z môjho života. Br., Sapac 1989. 97 s. Rec.: Kusý Ivan, Verný slovenskému divadlu.SP 109, 1993, č. 2, s. 134-135.
memoáre; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 16885 (2/6)
Thurzo, Ivan 1882-1964. [Sprac.]: Sládečková, Ľudmila. In: Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej 24. Fondy 159-168. Martin, MS 1997, s. 189-196. [Písomná pozostalosť. Sign.: 189-196.]
Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 18529 (3/6)
Ormisová, Mária : Ivan Thurzo - priekopník v peňažníctve. HR 9, 1998, č. 3, s. 21-22.
Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 27159 (4/6)
Thurzo, Igor : List Ivana Thurzu zo 6. marca 1952 o kultúrnohistoricej topografii niektorých miest na Slovensku pred rokom 1918. ZbSNM 96-História 42, 2002, s. 123-132. Rés. angl. s. 132. Ivan Thurzo's Letter of 6th of March 1952 on the Contribution to Culturally-Historical Topography of Some Towns in Slovakia before 1918.
1952; redaktori; odbojári; peňažníctvo; finančníci; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 36925 (5/6)
Pitvaroš a Pitvarošania. [Ed.]: Kožuch, Michal - Majo, Juraj. Pitvaroš, Slovenská samospráva Pitvaroš 2007. 442 s.
OHLASY: [Rec.]: Gomboš Ján, Acta historica Neosoliensia 10, 2007, s. 410-411; tiež: [rec.]: Thurzo Ivan, Viac ako monografia. SP-M IV+124, 2008, č. 5, s. 126-128.
obce, Maďarsko; Slováci, Maďarsko; Pitvaros [HU];

MFN 48630 (6/6)
Thurzo, Ivan : Spomienky na SNP. Vojnová kronika 2, 2013, č. 2, s. 37-39, obr., fot.
SNP; Slovenské národné povstanie; 1882-1964; Thurzo Ivan [1882-1964];

Zdrojový dokument (Vojnová kronika)

[Search] [Index]
Abbreviation: