DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1984 (1/19)
Turčan, Vladimír : Rimania v Stupave. PaS 39, 1990, č. 5, s. 56-59.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 3633 (2/19)
Zlatá kniha Slovenska. [Zost.]: Babnič, Vladimír. Stupava, ARTTEP 1991. 238 s.


MFN 4407 (3/19)
Juza, Peter : Typické priezviská starousadlíkov Stupavy. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 24.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6579 (4/19)
Horecký, Ján : Rímska stanica v Stupave. Záhorie 2, 1993, č. 1, s. 10-11.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6920 (5/19)
Krajčovič, Rudolf : Svedkovia dávnej histórie. Záhorie 2, 1993, č. 1, s. 9-10. [Jabloňové, Stupava, Marianka, Láb, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Bystrica.]
Jabloňové; Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky; Marianka; Láb [okres Malacky]; okres: Malacky; Jakubov; Suchohrad; Záhorská Bystrica;

MFN 7097 (6/19)
Mader, Ján : Matej Bel o Máste. Naše Záhorie 1993, [č. 1,] s. 20. [Osada pri Stupave.]
Mást; Stupava [región]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 8102 (7/19)
Zajíčková, Mária : Stupavčania si pripomenuli svojho rodáka. [Sympózium o diele F.Kostku, Stupava, 15.10.1993.] Záhorie 2, 1993, č. 5-6, č.5/s. 35.
Kostka Ferdiš;

MFN 9196 (8/19)
Kolníková, Eva : Rakúske fenigy z hromadného nálezu v Stupave (?). SlNum 13, 1994, s. 179-180.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 18415 (9/19)
Minarovičová, Elena : Nálezy rímskych mincí pri archeologických výskumoch rímskej stanice v Stupave. SlNum 15, 1998, s. 222-225.
mince rímske; rímske mince; Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 22728 (10/19)
Staník, Ivan - Turčan, Vladimír : Rímska stanica v Stupave. Pamiatky a múzeá 2000, č. 3, s. 22-26.
rímska stanice; Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;


[Search] [Index]
Abbreviation: