DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 238 (1/131)
Irša, Rudolf - Procházková, Mária : Habáni vo Veľkých Levároch. Skalica, Záhorské múzeum 1987. 61 s.
Veľké Leváre [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 318 (2/131)
Irša, Rudolf : Pečate a znaky obcí senického okresu. Skalica, Záhorské múzeum 1988. 95 s.
Senica [okres];

MFN 1144 (3/131)
Irša, Rudolf : Holíč - dejiny a súčasnosť. 1. časť. Dejiny do roku 1918 a pamiatky. Holíč - Skalica, MsNV - Záhorské múzeum 1990. 57 s.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 1146 (4/131)
Irša, Rudolf : Osemdesiatpäť rokov múzea v Skalici - dvadsaťpäť rokov Záhorského múzea. Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 45-47.
Skalica;

MFN 1671 (5/131)
Pillová, Drahomíra : Výstava Skalické výšivkárske družstvo 1910-1952. Múzeum 35, 1990, č. 2, s. 63. [Skalica.]
Skalica;

MFN 1894 (6/131)
Ševčáková, Eva : Drevené štočky Teslíkovej tlačiarne zo Skalice v Slovenskom národnom múzeu. (Štruktúra zbierky.) ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 109-132. Rés. rus., nem.
Skalica; Teslík Jozef;

MFN 2652 (7/131)
Irša, Rudolf : Erby záhorských miest a obcí. (Rekonštrukcia historických znakov podľa obecných pečatí.) 2. vyd. Skalica, Záhorské múzeum v Skalici 1991. 24 s.
Záhorie;

MFN 2653 (8/131)
Irša, Rudolf : Holíčska manufaktúra. Dejiny. Črepnisko z roku 1789. Skalica, Záhorské múzeum 1991. 118 s.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 3329 (9/131)
Skalica. Mestská pamiatková zóna na na starých fotografiách. [Zost.]: Irša, Rudolf. Skalica, Záhorské múzeum 1991. 11 s. textu, fot. príl.
mestá, Slovensko; Skalica;

MFN 3386 (10/131)
Suchý, Bedrich : Kopčianske kroje. Skalica, Záhorské múzeum 1991. 14 s. [Záhorie]
Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;


[Search] [Index]
Abbreviation: