DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 318 (1/53)
Irša, Rudolf : Pečate a znaky obcí senického okresu. Skalica, Záhorské múzeum 1988. 95 s.
Senica [okres];

MFN 712 (2/53)
Bibliografia Imricha Kotvana. Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín. [Zost.]: Frimmová, Eva. [Úv. štúdiu nap.]: Tibenský, Ján. Senica, Okresná knižnica 1990. 101 s.
Kotvan Imrich [1910-1984];

MFN 3608 (3/53)
Zachar, Lev : Keltské sídlisko pri obci Studienka, okr.Senica. VlČ 40, 1991, s. 113-115. Súbežny text angl.
Studienka [okres Senica]; okres: Senica;

MFN 3652 (4/53)
Zuščík, Juraj : Hroby bez náhrobníkov alebo súvislosti tajomstva Surovinového lesa. Senica, Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Senica 1991. 31 s.
Senica; Surovinový les;

MFN 4356 (5/53)
Jamárik, Vladimír : Kunovská šľachta. Záhorie 1. 1992, č. 3, s. 8-9.
Kunov-Senica; Senica-Kunov;

MFN 4830 (6/53)
Mikuš, Jozef : Menej známe mená kultúrneho a literárneho Záhoria. Senica. Záhorie 1, 1992, č. 1, s. 8-9. [Martin Braxatoris Sládkovič, Oľga Braxatorisová, Ján Mocko, Štefan Fajnor, Daniel Stránsky, Cyril Gallay, Jozef Nedobrý, Samuel Štefan Osuský, Jozef Lukáčik, Jozef Bánsky.]
Záhorie; Senica; Sládkovič Andrej [1820-1872]; Braxatoris Martin [1820-1872]; Braxatorisová Oľga; Mocko Ján [1843-1911]; Fajnor Štefan; Stránsky Daniel; Nedobrý Jozef; Osuský Samuel Štefan [1888-1975]; Lukáčik Jozef; Bánsky Jozef [1919-1956];

MFN 5122 (7/53)
Proksa, Pavel : Daniel Stránsky v Senici. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 8-9.
Senica; Stránsky Daniel;

MFN 5646 (8/53)
Významné osobnosti mesta Senice. [Zost.]: Cígerová, E. Senica, Miestny odbor Matice slovenskej 1992. 37 s.
    OHLASY: anot.: Hrabovec Ivan, HČ 41, 1993, č. 2, s. 221.
Senica;

MFN 5686 (9/53)
Zborník zo sympózia k 100.výročiu narodenia ThDr. PhDr. Štefana Héseka. [Kúty, 29.2.1992.] [Zost.]: Vítteková, Ľudmila - Mikulová, Vilma. Senica, RKS 1992. 56 s.
Hések Štefan;

MFN 5848 (10/53)
Barančicová, Ľudmila : Z histórie Holíča. In: Kapitolky z regionálnych dejín - 1. časť. Senica, Metodické oddelenie školskej správy Senica 1993, s. 58-77.
mestá, Slovensko; Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;


[Search] [Index]
Abbreviation: