DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4664 (1/6)
Labuda, Jozef : Archeologické nálezy z Dudiniec a Malinovca pri Santovke v zbierkach Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. In: Piata balneohistorická konferencia. Žilina, Organizačný výbor V. balneohistorickej konferencie - INGEO 1992, s. 55-59.
Dudince; Santovka; Malinovce pri Santovke;

MFN 12343 (2/6)
Šiesta balneohistorická konferencia. Zborník konferenčných prednášok. Turčianske Teplice 25.-26. október 1995. [Zost.]: Rebro, Augustín. Turčianske Teplice, Organizačný výbor VI. balneohistorickej konferencie - INGEO a.s. Žilina - Západoslovenské žriedla š.p. Santovka 1995. 103 s. [Venované Turčianskym Tepliciam - osídlenie, kúpele a iné.]
Turčianske Teplice;

MFN 40131 (3/6)
Komorová, Klára : Minerálne pramene Dudince a Santovka. Kniha 2009 2009, s. 292-302. Rés. angl. s. 301 ; nem. s. 302.
minerálne vody; vody minerálne; kúpele; Dudince [okres Krupina]; okres: Krupina; Santovka [okres Levice];

Zdrojový dokument (Kniha 2009)

MFN 40457 (4/6)
Mozaika Santovky. [Zost.]: Žažová, Henrieta. Santovka, Obecný úrad 2009. 497 s.
obce, Slovensko; Santovka;

MFN 42085 (5/6)
Lenovský, Ladislav : Santovka. Plniarenstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo. Báčsky Petrove - Nitra, 2010. 133 s.
OHLASY: [Rec.]: Paríková Magdaléna, SlNár 59, 2011, č. 3, s. 364-367.
kúpele; zdravotníctvo; mestá, Slovensko; Santovka [okres Levice]; okres: Levice;

MFN 43945 (6/6)
Lenovský, Ladislav : Minerálne a termálne pramene ako modifikátor lokálnej kultúry (na príklade obce Santovka). Balneologický spravodajca 40, 2008-2010 [vyd. 2011], s. 112-131, obr. Rés. angl. s. 131. Mineral and thermal springs as modifiers of local culture (using the village of Santovka as an example).
kúpele; zdravotníctvo; Santovka [okres Levice]; okres: Levice;

Zdrojový dokument (Balneologický spravodajca)

[Search] [Index]
Abbreviation: