DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 9537 (1/4)
Mišovič, Milan : Turci v Prievoze. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 1, s. 28-29.
Bratislava-Prievoz; Prievoz-Bratislava;

MFN 11914 (2/4)
Oršulová, Jana : Rodové erby na kaštieli v Bratislave - Prievoze. Pamiatky a múzeá 1995, č. 1, s. 24-26.
Bratislava-Prievoz; Prievoz-Bratislava;

MFN 16421 (3/4)
Pišút, Peter : Pasca na vyzy pri bratislavskom Prievoze v 18. storočí. [Beluga-trap near Bratislava district Prievoz in the 18th century.] In: Historické mapy. Br., Kartografická spoločnosť SR - Slovenský národný archív 1997, s. 115-122. Rés. angl., s. 122.
Bratislava-Prievoz; Prievoz-Bratislava;

MFN 32351 (4/4)
Gojdič, Ivan - Zvedelová, Kristína : Kaštieľ v Prievoze - koniec jedného architektonického druhu. Pamiatky a múzeá 2005, č. 1, s. 23-26, fot. Rés. nem. s. 75 Das Csáky-Schloss un Prievoz - das Ende einer Architekturart; angl. s. 79 Csáky Castle at Prievoz - End of One Type of Architecture.
Kaštiele slovenské; Bratislava-Prievoz; Prievoz-Bratislava;

[Search] [Index]
Abbreviation: