DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 521 (1/103)
Michálek, Ján a kol. : Ľud Hornádskej doliny (na území Popradského okresu). Košice, Východoslov. vydav. 1989. 549 s. Rés. rus., angl., nem.
    [Z obsahu]: PONDUŠA, Ivan: K dejinám horného Pohornádia, s. 9-50; ŠVORC, Peter st.: Protifašistický boj, oslobodenie, s. 51-60.
Hornádska dolina; okres: Poprad;

MFN 525 (2/103)
Müllerová, Iva : Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade. Poprad, Podtatranské núzeum 1989. 31 s. Obr. príl.
Poprad;

MFN 748 (3/103)
Bohuš, Ivan : Rozprávanie o objavovateľoch a obdivovateľoch Vysokých Tatier. 28. Popradčania a Vysoké Tatry. KrSl 67, 1990, 68, 1991, č. 11, 1, s. 29-33, 26-30.
pohorie; Vysoké Tatry [pohorie];

MFN 824 (4/103)
Čapek, Karel : Tatranské listy Olge. Výber z korešpondencie (1922-1930). [Prel. z češ., pozn., úv., text nap.]: Rusnáková, Ľuba. Poprad, Okresná knižnica - Okresné kultúrne stredisko 1990. 60 s. Ed. Tatranské listy.
pramene; Bohemika; literáti českí; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české; Vysoké Tatry [pohorie]; Čapek Karel [1890-1938]; Scheinpflugová Olga;

MFN 1003 (5/103)
Glatz, Anton Cyril : Ladislav Mednyanský a Strážky. [Katalóg.] Br., Slovenská národná galéria 1990. 101 s. Rés. angl., nem., franc. [Okres Poprad.]
Strážky; Poprad; Medňanský Ladislav [1852-1919]; Mednyánszky Ladislav [1852-1919];

MFN 1994 (6/103)
Urban, Michal : Správa o celokrajskom seminári konanom v Poprade v dňoch 26.-27.11.1987 k spracúvaniu dejín závodov na východnom Slovensku. [Poprad] HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 260-265.


MFN 2028 (7/103)
Vlastimil Kovalčík. Personálna bibliografia. [Zost.]: Rusnáková, Ľuba. Poprad, Okresná knižnica 1990. 75 s.
Kovalčík Vlastimil;

MFN 2667 (8/103)
Ján Olejník. Personálna bibliografia. [Zost.]: Rusnáková, Ľuba. Poprad, Okresná knižnica 1991. 48 s.
Olejník Ján [1930-];

MFN 2776 (9/103)
Kollárová, Zuzana : Spolky bývalých urbarialistov na území súčasného Popradského okresu. SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 83-93. Rés. nem.
urbarialisti; Poprad [okres];

MFN 2844 (10/103)
Krekovič, Eduard : Römische Lampen aus der Sammlung von Podtatranské múzeum in Poprad. ZbF a PedFUKom-Musaica 21, l988 (vyd. 1991), s. 151-158. Rés. slov.
Poprad;


[Search] [Index]
Abbreviation: