DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 15211 (1/2)
Dangl, Vojtech : Bitka pri Žarnovici a Leviciach v r. 1664, pri Parkane (Štúrove) v r. 1683 a zánik osmanskej moci v Uhorsku. SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť 1997, č. 1, s. 45-55.
bitka pri Žarnovici; bitka pri Leviciach; 1664; bitka pri Štúrove; 1683; Parkan; Štúrovo [okres Nové Zámky]; okres: Nové Zámky; Žarnovica; Levice;

MFN 15214 (2/2)
Dangl, Vojtech : Odraz stavovských povstaní vo vojenských dejinách Slovenska. Turci na Slovensku. SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť 1997, č. 1, s. 34-44.
bitka pri Fiľakove; 1593; bitka pri Parkane; bitka pri Štúrove; bitka pri Nových Zámkoch; 1663; Fiľakovo [okres Lučenec]; Parkan; Štúrovo [okres Nové Zámky]; Nové Zámky; okres: Lučenec; okres: Nové Zámky;

[Search] [Index]
Abbreviation: