DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 983 (1/11)
Galickij, Vladimír : Z tajných archívov NKVD. HR 1, 1990, č. 1, s. 26-27. [Nemeckí civilisti]


MFN 3069 (2/11)
Návraty. : Bulletin Slovenskej asociácie násilne odvlečených do ZSSR orgánmi NKVD. Vychádza od roku 1991. [1991 - 1. číslo; 1992 - 2. číslo.] 1991-1992


MFN 10796 (3/11)
Danáš, Kornel : V pazúroch NKVD. [Br.], Slovenská asociácia násilne odvlečených 1995. 138 s.
Danáš Kornel;

MFN 37506 (4/11)
Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 14. - 16. 11. 2007. [Zost.]: Grúňová, Alexandra. Br., Ústav pamäti národa 2008. 380 s.
NKVD; KGB; tajné služby; služby tajné; 1945-1989; Európa stredná; Európa východná;

Zoznam dielov

MFN 37528 (5/11)
Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 19-48.
archívy slovenské; archívy české; archívy maďarské; archívy ruské; archívy nemecké; archívy; KGB; NKVD;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37692 (6/11)
Cendes Ladislau-Antoniu : Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948-1964. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 76-82.
NKVD; KGB; tajné služby; bezpečnosť; armáda; vojenstvo; vzťahy rumunsko-sovietske; vzťahy sovietsko-rumunské; 1948-1964;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 38695 (7/11)
Morré, Jörg : Modelovanie obrazu nepriateľa. Zatknutia NKVD ako príprava začiatku politickej práce polície v sovietskej okupačnej zóne - NDR. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 285-297.
tajné služby; NKVD; vzťahy sovietsko-nemecké; vzťahy nemecko-sovietske;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 39099 (8/11)
Strapcová, Katarína : Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Historický zborník 19 (sic!), 2008 č. 2, s. 214-216. [Medzinárodná konferencia, Bratislava, 14. - 16. 11. 2007]
konferencie; 1945-1989; NKVD; KGB; Európa stredná; Európa východná;

Zdrojový dokument (Historický zborník)

MFN 39345 (9/11)
Wnuk, Rafal : Sovietska podpora bezpečnostného aparátu Poľskej komunistickej strany. Rola NKVD v boji s protivládnymi antikomunistickými skupinami v Poľsku (1944-1945). In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 52-69.
vzťahy sovietsko-poľské; vzťahy poľsko-sovietske; bezpečnosť; tajné služby; NKVD; 1944-1945;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 39451 (10/11)
Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989, II. Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 19.-21. listopadu 2008. = NKVD/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945-1989, II. Anthology of an international conference held in Prague, 19-21 November 2008. [Ed.]: Volná, Kateřina. Praha, Ústav pro studim totalitních režimu 2009. 289 s.
NKVD; KGB; 1945-1989; tajné služby; Európa stredná; Európa východná;

Zoznam dielov


[Search] [Index]
Abbreviation: