DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 939 (1/78)
Fándly, Juraj : Historická rozprava o Doľanoch. [Pozn. a dosl. nap.]: Dubovský, Ján Milan. Modra, Múzeum Ľudovíta Štúra 1990. 88 s.
Doľany [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Fándly Juraj [1750-1811];

MFN 1543 (2/78)
Modranová, Elvica M. : História lekární okresu Prievidza. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 79-86.
Prievidza;

MFN 2078 (3/78)
Zubácka, Ida : Slovenský ústav v Modre. Národnovýchovná prípravovňa gymnaziálnej mládeže. Modra, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre b.r. [1990, 1991, 1992?] 184 s.
    OHLASY: anot.: ROSENBAUM, Karol, Nielen Bratislava, Levoča..., LT, 6, 1992, č. 3, s. 4-5;


MFN 3645 (4/78)
Zubácka, Ida : Samovzdelávací národnovýchovný spolok modranských gymnazistov (1839-1853). In: Archeológia - história - geografia. Nitra, Archeologický ústav SAV - Katedra histórie pri Pedagogickej fakulte - Katedra geografie pri PF 1991, s. 11-28. Rés. nem. Rec.: Korček J., HČ 40, 1992, č. 4, s. 489-492.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 4853 (5/78)
Modranová, Martina - Ivica, Emil : Z dejín lekárenstva v okrese Prievidza do roku 1945. HNitra 15, 1992, s. 134-142.
Prievidza;

MFN 5203 (6/78)
Ružek, Milan : Bol to prvý slovenský turistický spolok. Storočnica turistiky v Modre. KrSl 69, 1992, č. 5, s. 47-48.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 7496 (7/78)
Polakovič, Daniel : K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.-18. storočí. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 82-104. [Sú spomínané mestá Trnava, Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Modra.]
orientalistika; školstvo; Trnava; Košice; Bratislava; Banská Bystrica; Kremnica; Modra.;

MFN 8138 (8/78)
Zubácka, Ida : Ústav slovenskej reči a literatúry v Modre. LML 25, 1993, s. 123-133.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 8246 (9/78)
Bárdos, Kornél : Hudobný život Modry v 17. a 18. storočí. HudArch 12, 1994, s. 18-44. Rés. nem., angl.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok;

MFN 9586 (10/78)
Nad Tatrou sa blýska. [Zost.]: Haruštiak, Dušan. Br., Veda pre Štúrovské hnutie národného zjednotenia 1994. 182 s., obr. príl. Rés. angl.
    [Obsah]: HARUŠTIAK, Dušan: Predhovor, s. 7-10; HARUŠTIAK, Dušan: Nad hrobom Ľudovíta Štúra v Modre, s. 11-18; KOVAČKA, Miloš: Matúškova Nad Tatrou sa blýska - pieseň štúrovského exodu, s. 19-26; PAVÚKOVÁ, Oľga: Pristavme sa pri historických dokumentoch, s. 27-36; HARUŠTIAK, Dušan: Svätopluk. Správy o Slovanoch v arabských, perzských i tureckých prameňoch a veľkomoravská tradícia štúrovcov (k 1100. výročiu smrti kráľa Svätopluka), s. 37-61; MATULA, Vladimír: Ľudovít Štúr a Slovanstvo, s. 62-72; MATULA, Vladimír: Lýceum a Lipa slovanská, s. 73-78; HARUŠTIAK, Dušan: Slovanstvo u štúrovcov - predobraz ozajstnej ľudskosti, s. 79-91; MATULA, Vladimír: Štúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti, s. 92-111; HORÁK, Gejza: Zakladajúci spis nášho spisovného jazyka "Ľudovít Štúr: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí", s. 112-120; KRAUS, Cyril: Prvá kniha v spisovnej slovenčine, s. 121-128; HUČKO, Ján: Spolok Tatrín - míľnik na ceste národného života, s. 129-142; RUTTKAY, Fraňo: Prvá Slovenská národná rada - začiatok našej novodobej štátnosti, s. 143-161; ROSENBAUM, Karol: Ľudovít Štúr a Česi, s. 162-182.
Modra [okres Pezinok]; okres: Pezinok; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Matúška Janko; Štúrovci;


[Search] [Index]
Abbreviation: