DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 13 (1/503)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 148 (2/503)
Uličný, Ferdinand : Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. 1.-3. Liptov 7, 1983, 39-90; 8, 1985, 133-208; 9, 1987, 61-149. Rés. rus., nem. Rec.: Beňko Ján, Znova o starý Liptov, ale aj Šariš,HČ 39, 1991, č. 6, s. 651-665.
Liptov;

MFN 337 (3/503)
Liptovská, Miriam : Celý rok so svätými. 1.-2. diel. Rím, Slovenský ústav Cyrila a Metoda (tlačiareň Patria v Prievidzi) 1988. 640 s., 526 s.


MFN 340 (4/503)
Mačička, Michal : Neprofesionálna filmová tvorba v regióne Liptova. Národopisné informácie 1988, č. 1, s. 97-104.
Liptov;

MFN 420 (5/503)
Chytka, Stanislav : Podmínky a formování protifašistického odboje v Dolním Liptově (jaro 1939). 1. ZbMSNP 14, 1989, s. 209-239. Rés. rus., nem.
Liptov;

MFN 527 (6/503)
Noel, Ladislav : Archív dokladov fotografickej činnosti (osobitne fotoamatérskej) na Slovensku v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Obrazový archív 1, 1989, s. 175-178.
Ružomberok;

MFN 626 (7/503)
Andráš, Peter L. : Dejiny rodu Meško 1190-1990. Zv. 1-4. Banská Bystrica, 1990-1991-1992. 212 s., 133 s., 222 s., 124 s. Strojopis. [Dejiny jedného z najstarších oravských a liptovských rodov.]
    Anot.: -Z. Ď.-, Genealogicko-heraldický hlas 3, 1993, č. 2, s. 42-43.
Liptov; Orava; Meško [rod];

MFN 774 (8/503)
Burica, Milan : Štefan Jedlík a dobová filozofia. In: Osmy zborník z dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Vysoká vojenská technická škola 1990, s. 63-88.
Jedlík Štefan;

MFN 802 (9/503)
Chrapan, Ján : Ružička a Michajlov o Ehrenhaftovi. In: Osmy zborník z dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Vysoká vojenská technická škola 1990, s. 105-111. [Ján Ružička, V. F. Michajlov, Felix Ehrenhaft]
Ehrenhaft Felix; Ružička Ján; Michajlov V. J.;

MFN 807 (10/503)
Churý, Slavko : "Novem puncta interrogatoria" v Liptove z rokov 1768-1771. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 77-90. Rés. nem.
Liptov;


[Search] [Index]
Abbreviation: