DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2025 (1/15)
Viktor Lorenz Pamätnica. [Zost.]: Skrak, Ladislav. Krompachy, Miestny odbor Matice slovenskej 1990. 295 s. [Strojný inžinier Krompašských železiarní, zanietený horolezec.]
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Lorenc Viktor;

MFN 2280 (2/15)
Chalupecký, Ivan : Vyhlásenie. 39, 1991, č. 6, s. 711. [Doplnenie Jozefa Sulačka ako spoluautora publikácií: "Dejiny Levoče II. zv., Košice 1975" a "Dejiny Krompách, Košice 1981".]
Levoča; Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Sulaček Jozef;

MFN 6949 (3/15)
Krompachy. Osobnosti. História. [Zost.]: Skrak, Ladislav. Krompachy, Miestny odbor MS v Krompachoch 1993. 116 s.
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;

MFN 7473 (4/15)
Piirainen, Ilpo Tapani : Das älteste Stadtprotokoll von Krompach/Krompachy aus den Jahren 1556-1581. Ein Beitrag zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. Südostdeutsches Archiv 36-37, 1993-1994, 26-31.
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;

MFN 9314 (5/15)
Kultúrne a historické pamiatky. Zv. 4. (Stredný Spiš). Regionálna odporúčajúca bibliografia. [Zost.]: Podvojská, Zuzana. Spišská Nová Ves, Okresná knižnica 1994. 97 s.
Spiš; Spiš stredný; Kaľava; Klčov; Kluknava [okres Spišská Nová Ves]; Kojšov; Kolinovce; Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Kurimany [okres Levoča]; Letanovce; Lieskovany; Lúčka; Margecany; Markušovce; Matejovce nad Hornádom; Mlynky; Mníšek nad Hnilcom [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Nálepkovo; Nemešany; Nižné Repaše; Odorín; Olcnava; Olšavica; Ordzoviany; Pavľany; Poľanovce; Pongrácovce; Poráč; Prakovce [okres Spišská Nová Ves]; Richnava; okres: Levoča;

MFN 10149 (6/15)
Šimko, J. : The Present and the Prospect of Copper Production in Kovohuty Krompachy, Joint-Stock Company. In: Mining and Metallurgy of the Carpathian Basin in the 20th Century. Miskolc - Baia Mare, Miskolci Egyetem 1994, s. 223-229.
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;

MFN 10423 (7/15)
Výroba a spracovanie medi. Tretí seminár z dejín hutníctva na Slovensku. Zborník. Herľany, september 1994. Košice, Technická univerzita 1994. 175 s.
    [Z obsahu:] VOZÁR, Jozef: Zhutňovanie medených rúd v banskobystrickej oblasti v 16.-18. storočí, s. 1-21; HUSÁK, Vladimír: Stavebný vývin medeného hámra v Banskej Bystrici, s. 22-36; KAMENICKÝ, Miroslav: Medené hámre pri Borinke, s. 37-66; TEKEĽ, Ladislav: Hutníctvo v smolníckom rudnom revíre, s.67-81; ŠIMKO, Ján: Vývoj výroby medi v regióne Krompachy, s. 82-93; LUKÁČ, Ivan - BIDLEŇ, Juraj: Vývoj výroby medených polotovarov v regióne Považská Bystrica, s. 94-96; MAGULA, Rudolf: Z histórie spracovania medenej rudy v hute Fönix-Rolová v prvej polovici 19. storočia, s.97-106; SULAČEK, Jozef: Príspevok k dejinám ťažby medenej rudy a jej spracúvania na Slovensku v rokoch 1918-1938, s. 107-133; SLAVKOVSKÝ, Jozef: Ložiská medených rúd v oblasti Západných Karpát a ich súčasná bilancia, 134-142; KUNHALMI, Gabriel: Ťažba medi v Mníšku nad Hnilcom, s. 143-145; MOLNÁR, László: Ján Thurzo - banícky podnikateľ európskeho významu, s. 146-152; CSATH, Béla: Dejiny gejzíru v Herľanoch, 153-158; KLADIVÍK, Eugen: Baníctvo a hutníctvo na Slovensku v 1. pol. 20 storočia, s. 159-175.
Banská Bystrica [región]; Banská Bystrica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Krompachy [región]; Považská Bystrica [región]; Mníšek nad Hnilcom [okres Gelnica]; Herľany; Karpaty západné; Borinka [okres Malacky]; Smolník [okres Gelnica]; okres: Malacky; Thurzo [rod]; Turzo [rod]; Turzo Ján [1437-1508]; Thurzo Ján [1437-1508];

MFN 15005 (8/15)
Básnik večnej nádeje Mikuláš Šprinc. Zborník o živote a diele Mikuláša Šprinca. [Zost.]: Žuffa, Cyril. Krompachy, Miestny odbor Matice slovenskej 1997. 92 s.
literáti slovenskí; Šprinc Mikuláš [1914-1986];

MFN 19499 (9/15)
Čelková, Mária : Príspevok k výtvarným dejinám Krompách a Sloviniek. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 1999, č. 2-3, s. 148-156, fot.
Umenie výtvarné; Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;

MFN 20189 (10/15)
Magula, Rudolf : Z histórie krompašských závodov na výrobu medi v rokoch 1937-1945. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 1999, č. 2-3, s. 128-131, fot.
Meď; Rudy; 1937-1945; Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;


[Search] [Index]
Abbreviation: