DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4496 (1/8)
Kocian, Anton - Kocian, Ľudovít : Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzanskom. IV. časť. ZbOM 1992, s. 86-98.
Orava; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 13558 (2/8)
Kocian, Anton - Kocian, Ľudovít : Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzanskom (sic!). Časť 6. ZbOM 13, 1996, s. 135-145.
Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 20964 (3/8)
Anton Kocian pedagóg, prírodovedec, múzejník. (Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 16.10.2000 v Dolnom Kubíne, pri príležitosti 100. výročia narodenia.) ZbOM 17, 2000, s. 5-103. Rés. angl.
prírodovedci; múzejníci; pedagógovia; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 21364 (4/8)
Feriancová-Masárová, Zora : Spomienky na pána Antona Kociana a zhodnotenie jeho zoologickej tvorby. ZbOM 17, 2000, s. 51-54. Rés. angl. s. 54 Memories of Anton Kocian and Evaluation of his Zoological Work.
zoológovia; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 21752 (5/8)
Karaska, Dušan : Anton Kocian a Oravské múzeum. ZbOM 17, 2000, s. 59-64. Rés. angl. s. 64 Anton Kocian and the Orava Museum.
múzejníci; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 21829 (6/8)
Kocian, Jaroslav : Podiel Antona Kociana na meteorologických a fenologických pozorovaniach. ZbOM 17, 2000, s. 75-86. Rés. angl. s. 87 Contribution of Anton Kocian to Meteorological and Phenological Observations.
meteorológia; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 21830 (7/8)
Kocian, Ľudovít : Životopis Antona Kociana. ZbOM 17, 2000, s. 7-49. Rés. angl. s. 49-50 Biography of Anton Kocian.
múzejníci; pedagógovia; prírodovedci; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

MFN 22845 (8/8)
Štollmann, Andrej : Anton Kocian z muzeologického hľadiska. ZbOM 17, 2000, s. 55-58. Rés. angl. s. 58 Anton Kocian and Museology.
múzejníci; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];

[Search] [Index]
Abbreviation: