DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 324 (1/78)
Karpatendeutsches biographisches Lexikon. [Ed.]: Rainer, Rudolf Robert - Ulreich, Eduard. Stuttgart, 1988. 367 s.
OHLASY: [rec.]: Spiritza Juraj, SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 132-136.
Nemci karpatskí; slovníky biografické; Karpaty;

MFN 551 (2/78)
Richter, Karel : Paradesantní brigáda v Karpatech. ZbMSNP 14, 1989, s. 259-279. Rés. rus., nem.
Karpaty;

MFN 1065 (3/78)
Herčko, Ivan : Sympózium o vývoji názorov na geologickú stavbu západných Karpát. [Banský Studenec, 3.-7.10.1988] 38, 1990, s. 311-313.
Karpaty západné;

MFN 1592 (4/78)
Novotná, Mária : Der Karpatisch-Donauländische Typ der Brillenfibel. ZbF a PedFUKom-Musaica 20, 1987 (vyd. 1990) s. 121-130. Rés. slov.
Karpaty; Dunaj;

MFN 2720 (5/78)
Kaminská, Ľubomíra : Význam surovinovej základne pre mladopaleolitickú spoločnosť vo východokarpatskej oblasti. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 7-54. Rés. franc.
Karpaty;

MFN 2955 (6/78)
Magocsi, Paul Robert : Domovina v Karpatoch. Rusínski Američania, slovenskí Američania a Česko-Slovensko. HR 2, 1991, č. 4, s. 21-22.
Rusíni, USA; Slováci, USA; Američania; Československo; Karpaty;

MFN 3063 (7/78)
Mušinka, Mikuláš : Medzinárodný vedecký seminár o Rusínoch-Ukrajincoch Karpatskej oblasti.[Užhorod, Krakov, Prešov, Nový Sad, 18.-27.3.1991] SlNár 39, 1991, č. 3-4, s. 438-439.
Karpaty;

MFN 3906 (8/78)
Čaplovič, Dušan : Včasnostredoveký vývoj v oblastiach severovýchodných Karpát a v hornom Potisí. SlŠt 1992 [vyd.1993], č. 2, s.166-175. Rés. nem.
Potisie; Karpaty; Karpaty severovýchodné;

MFN 6509 (9/78)
Hejl, František : Position of the East-Slovak Towns in the Development of Market Relations in the Carpathian-Danubian Region in the European Trade (since the 11th to the half of the 17th centuries). In: Urbs-provincia-orbis. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1993, s. 23-29.
Slovensko východné; Karpaty; Dunaj;

MFN 6512 (10/78)
Heppner, Harald : Fragen zur modernen Historiographie-Entwicklung im Karpatenraum (bis 1918). In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov - Bratislava - Viedeň, Universum 1993, s. 161-173. Rés. slov. [Porovnanie historiografie Slovákov, Rumunov a karpatských Nemcov.]
historiografia; Karpaty;


[Search] [Index]
Abbreviation: