DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 6967 (1/9)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 27470 (2/9)
Baka, Igor : Franz Karmasin. Slovenský Henlein. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 295-298, fot. [Olomouc - Steinach, SRN]
Henleinovci; Nemci, Slovensko; politici nemeckí; politici slovenskí; Nemecko; Karmasin Franz [1901-1970];

MFN 33448 (3/9)
Schvarc, Michal : Správa Franza Karmasina pre Volksdeutsche Mittelstelle o jeho pobyte na východnom fronte v dňoch 1. - 14. júla 1941. Franz Karmasin's Reportfor Volksdeutsche Mittelstelle on his Stay in the Eastern Front on 1 - 14 July 1941. Vojenská história 9, 2005, č. 4, s. 102-108.
pramene; vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; Nemci; národnosti; front východný; 1941; Karmasin Franz [1901-1970];

MFN 37045 (4/9)
Schvarc, Michal : Guľka pre štátneho tajomníka. (Pokus o atentát na Franza Karmasina v Nižnom Medzeve 11. decembra 1938.) Pamäť národa 3, 2007, č. 4, s. 42-50, fot. Rés. angl. s. 50 Bullet for the State Secretary (An Attempt to Assassinate Franz Karmasin in Nižný Medzev on December 11th, 1938)
politici; atentáty; Nemci, Slovensko; Nižný Medzev [okres Košice]; Karmasin Franz [1901-1970];

Zdrojový dokument (Pamäť národa)

MFN 37382 (5/9)
Vznik Slovenského štátu. 14. marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí. Diel 1. [Zost.]: Bystrický, Valerián - Letz, Róbert - Podolec, Ondrej. Br., AEPress 2007. 339 s. Register je v druhom zväzku. Je pre oba zväzky.
OHLASY: [Rec.]: Bartl Július, HČ 57, 2009, č. 3, s. 593-596; tiež [rec.]: Vnuk František, Historický zborník 21, 2011, č. 2, s. 172-179.
Slovenský štát; pramene; spomienky; 1939; politici slovenskí; agrárnici; politici českí; Bohemika; Československo; politika zahraničná; zahraničná politika; vzťahy slovensko-nemecké; vzťahy nemecko-slovenské; legionári; Nemci, Československo; 1961-1962; pápeži; Norimberský proces; proces norimberský; 1948; nacisti; politici nemeckí; novinári; 1946; publicisti; 1938-1939; 1940-1941; Bečko Ján; Beran Rudolf [1917-1987]; Čatloš Ferdinand [1895-1972]; Dafčík Ján [1896-1967]; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974]; Karmasin Franz [1901-1970]; Kirschbaum Jozef Marian [1913-2001]; Lichner Ján [1897-1979]; Mach Alexander [1902-1980]; Murgaš Karol [1899-1972]; Granatier Anton [1894-1954]; Kaššovic Ján [1902-1990]; Keppler Wilhelm Karl [1882-1960]; Korman Michal [1897-1957]; Kovár Viliam [1915-1982]; Sidor Karol [1901-1953];

Zoznam dielov

MFN 38985 (6/9)
Schvarc, Michal : Pokus o atentát na Karmasina. Komplikácie s promaďarskou orientáciou slovenských Nemcov na Spiši. História revue 8, 2008, č. 3, s. 31-34, fot., obr.
národnosti; menšiny; minority; vzťahy slovensko-maďarsko-nemecké; vzťahy slovensko-nemecko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovensko-nemecké; vzťahy maďarsko-nemecko-slovenské; vzťahy nemecko-slovensko-maďarské; vzťahy nemecko-maďarsko-slovenské; atentáty; politika; Nemci, Slovensko; 1938; 1901-1970; Spiš [región]; Karmasin Franz [1901-1970];

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 40240 (7/9)
Lacko, Miroslav : Medzev v roku 1938. (Jeden dokument k okolnostiam atentátu na Franza Karmasina), Montánna história 2, 2009, s. 380-389, fot.
1938; pramene; Medzev [okres Košice]; okres: Košice; Karmasin Franz [1901-1970];

Zdrojový dokument (Montánna história)

MFN 48054 (8/9)
Medvecký, Matej : Najtajnejšia kapitola života Franza Karmasina. In: Odvaľujem balvan. Br. - Banská Bystrica, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - Múzeum SNP 2013, s. 283-301.
politici; 1901-1970; Karmasin Franz [1901-1970];

Zdrojový dokument (Odvaľujem balvan.)

MFN 48608 (9/9)
Švihran, Ladislav : Prešibaný. Líder Karpatskonemeckej strany Franz Karmasin bol na Slovensku obávanou Hitlerovou predĺženou rukou. Plus 7 dní špeciál, občasník 2, 2013, č. 3, s. 18-19, fot.
politika; 1939-1945; Slovenský štát; politické strany; strany politické; Karpatskonemecká strana; politici; bohemika; Nemci, Česko; národnosti; 1901-1970; Karmasin Franz [1901-1970];

Zdrojový dokument (Plus 7 dní špeciál, občasník)

[Search] [Index]
Abbreviation: