DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8195 (1/13)
Andrew, Ch. - Gordijevskij, O. : KGB. Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina do Gorbačova. Praha, East Art Agency Publishers 1994. 618 s.
OHLASY: anot.: Zdycha P., HČ 44, 1996, č. 2, s. 541-542; rec.: Korček Ján, Vojenská história 1, 1997, č. 1, s. 114-118.
Bohemika; KGB;

MFN 32422 (2/13)
Histler's Death. Russia's last great secret from the files of the KGB. London, Chaucer Press 2005. 400 s.
OHLASY: [anot.]: -I. K.-, HČ, 54, 2006, č. 1, s. 147-148.
politici nemeckí; Hitler Adolf [1889-1945];

MFN 33848 (3/13)
Žáček, Pavel : KGB na cestě ke komunismu. Pamäť národa 2005, č. 1, s. 42-57. Rés. angl. KGB on the Road to Communism.
Československo; pramene; KGB; komunizmus;

MFN 34638 (4/13)
Košický, Patrik : Československo-sovětská agenturně operativní spolupráce. StB a KGB proti tzv. ideodiverzním centrům, 1987-1989. Pamäť národa 2006, č. 3, s. 36-53. Rés. angl. s. 53 Czechoslovak and Soviet Agency Cooperation of ŠtB and KGB against so-called Ideological Diversionary Centres, 1987-1989.
vzťahy československo-sovietske; vzťahy sovietsko-československé; bezpečnosť štátna; KGB; štátna bezpečnosť; 1987-1989;

MFN 37506 (5/13)
Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 14. - 16. 11. 2007. [Zost.]: Grúňová, Alexandra. Br., Ústav pamäti národa 2008. 380 s.
NKVD; KGB; tajné služby; služby tajné; 1945-1989; Európa stredná; Európa východná;

Zoznam dielov

MFN 37522 (6/13)
Anušauskas, Arvydas : Litovský faktor. Obdobie ekonomickej reštrukturalizácie (perestrojky) a spravodajských technológií. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 135-139.
ekonomika; perestrojka; KGB;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37528 (7/13)
Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 19-48.
archívy slovenské; archívy české; archívy maďarské; archívy ruské; archívy nemecké; archívy; KGB; NKVD;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37541 (8/13)
Bacher, Dieter : Komunistická "intelligence internationale"? Kontakty medzi KGB a KPÖ na začiatku studenej vojny. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 316-329.
KGB; KPÖ; tajné služby; vzťahy sovietsko-rakúske; vzťahy rakúsko-sovietske;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37692 (9/13)
Cendes Ladislau-Antoniu : Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948-1964. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 76-82.
NKVD; KGB; tajné služby; bezpečnosť; armáda; vojenstvo; vzťahy rumunsko-sovietske; vzťahy sovietsko-rumunské; 1948-1964;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 38926 (10/13)
Rendek, Peter : Operácia ALAN - vzájomná spolupráca československej spravodajskej služby a sovietskej KGB v jednom z najväčších prípadov úniku bezpečnostných informácií NATO v období 1982-1986. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 213-230.
tajné služby; KGB; NATO; vzťahy československo-sovietske; vzťahy sovietsko-československé; bohemika; 1982-1986;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)


[Search] [Index]
Abbreviation: