DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8009 (1/11)
Vavrovič, Jozef : Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus. Martin, MS 1993. 319 s., obr. príl. Rés. angl., nem., maď.
    OHLASY: rec.: Hvišč Jozef, Ján Palárik v novom svetle, SP-M, 1993, č. 11, s. 142-144; Holec Roman, HČ 41, 1993, č. 5-6, s. 723-725; tiež rec.: Pichler Tibor, Monografia o Jánovi Palárikovi. Filozofia 50, 1995, č. 12, s. 814-816.
Palárik Ján [1822-1870];

MFN 24012 (2/11)
Komorovský, Ján : Solovjov a ekumenizmus. Br., Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. 1, 2001, č. 6, s. 21.
OHLASY: [anot.]: Zmeták Igor, História revue 1, 2001, č. 6, s. 21.
ekumenizmus; Solovjov Vladimír Sergejevič [1853-1900];

MFN 25016 (3/11)
Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. [Časť 1.] Materiály z prvej časti medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24.-25. októbra 2000 v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pod názvom: Postoje evanjelických kresťanov k fašizácii a nacizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945. [Zost.]: Baranová, Daniela - Tóth, Dezider. [Preklady z poľš.]: Škvarková, Lýdia. [Preklady z nem.]: Lantaj, Ľuboš. Liptovský Mikuláš, Tranoscius pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2001. 195 s.
kresťanstvo; fašizmus; nacizmus; 1933-1945; cirkev evanjelická; evanjelici; ekumenizmus; Európa stredná;

Zoznam dielov

MFN 26269 (4/11)
Letz, Róbert : Slovenský ekumenizmus päťdesiatych rokov 19. storočia - originálny pokus o príspevok k jednote kresťanov. Proglas 13, 2002, č. 1, s. 10-15.
cirkev; ekumenizmus; 19. storočie;

MFN 29762 (5/11)
Baranová, Daniela : Slovenské národné povstanie a ekumenizmus. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 280-288.
SNP; Slovenské národné povstanie; Ekumenizmus;

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 29909 (6/11)
Burz, Ulfried : Die christliche Gesllschaft Österreichs und Nationalsozialismus (1933-1945): zwischen Modus vivendi - Kalkül und Widerstand. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 205-217. Rés. slov. s. 218-219.
Politika; Odboj; Ekumenizmus; Kresťania; Spoločnosť; Socializmus národný; Národ; 1933-1945; Rakúsko;

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 31262 (7/11)
Poloncarz, Marek : Duchovenstvo v policejní věznici malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 266-279.
Ekumenizmus; Odboj; Duchovenstvo; Cirkev; Väznice; 1940-1945; Pevnosti; Terezín [CZ];

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 31720 (8/11)
Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Časť. 2. Postoje katolíckych a pravoslávnych kresťanov k fašizácii spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933-1945 a ekumenizmus v boji. Materiály z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 9.-10. októbra 2001 v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. [Zost.]: Baranová, Daniela - Tóth, Dezider. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004. 291 s.
OHLASY: Anot.: Petranský Ivan A., HČ 53, 2005, č. 4, s. 736-737.
odboj protifašistický; kresťanstvo; fašizmus; nacizmus; 1933-1945; cirkev pravoslávna; cirkev katolícka; pravoslávni; katolíci; ekumenizmus; Európa stredná;

Zoznam dielov

MFN 31722 (9/11)
Uhl, Erns : Ökumene in Deutschland 1933-1945 und die Frage des Widerstandes gegen den Faschismus. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 220-237. Rés. slov. s. 238,
Odboj; Ekumenizmus; 1933-1945; Cirkev;

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)

MFN 31816 (10/11)
Wontor-Cichy, Teresa : Duchowni chrzescijanscy w KL auschwitz wstep. In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2004, s. 239-264. Rés. slov. s. 265.
Odboj; Ekumenizmus; Duchovní; Kresťania; Cirkev; Tábory koncentračné; Koncentračné tábory;

Zdrojový dokument (Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Časť 2.)


[Search] [Index]
Abbreviation: