DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 6766 (1/12)
Kettös elnyomásban. Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéröl és jogvédelméröl 1978-1989. [Pod dvojitým útlakom. Dokumenty o právnej ochrane a situácii Maďarov v Československu v rokoch 1978-1989.] [Zost.]: Duray, Miklós. 2. rozš. vyd. Br., Madách - Posonium 1993. 589 s.


MFN 12394 (2/12)
Štollmann, Vladimír : Nápis z pevnosti Dura v Mezopotámii. HR 6, 1995, č. 8, s. 30.
    OHLASY: Polemika: Kmeť Andrej, O nápise v Dure. HR 6, 1995, č. 10, s. 27; Rumánek Ivan, Ohlas lingvistu. HR 6, 1995, č. 10, s. 27-28; Valachovič Pavol, Záhadný nápis? Ako pre koho! HR 6, 1995, č. 10, s. 28; Horák Antonín, Obrana nápisu na pevnosti Dura. HR 7, 1996, č. 5, s. 25-26; Valachovič Pavol, Zbytočná diskusia? HR 7, 1996, č. 5, s. 26.
Dura;

MFN 21301 (3/12)
Ďurica, Milan S. : Vznik a trvanie prvého Slovenského štátu. (Slovenská republika v rokoch 1939-1945.) In: Slovenská republika 1939-1945. [Zost.]: Bobák, Ján. Martin, MS 2000, s. 19-36. Res. angl. s. 36 The Establishment and Duration of the Slovak State.
Slovenská republika; 1939-1945; Slovenský štát;

MFN 25550 (4/12)
Duraj, František : Významné osobnosti vojenskej duchovnej služby na území Čiech, Moravy a Slovenska v rokoch 1918-1950. Vojenská história 6, 2002, č. 3-4, s. 161-190.
cirkevné osobnosti; vojenské osobnosti; 1918-1950; Československo;

MFN 41473 (5/12)
Duranti, Simone : Úvodný komentár k spomienkam na nacisticko-fašistické masakre v Toskánsku. = Introductory remarks upon the remembrance of Nazi-fascist massacres in Tuscany. In: Nacistické represálie v Európe počas 2. svetovej vojny. [Banská Bystrica], b.v. 2010. 11 s. slov. textu; 13 s. angl. textu.
fašizmus; represálie nacistické; Toskánsko [IT];

Zdrojový dokument (Nacistické represálie v Európe počas 2. svetovej vojny.)

MFN 45201 (6/12)
Ďurica, Milan S. : Biskup Ján Vojtaššák a jeho pôsobenie vo verejnom živote v čase prvej Slovenskej republiky. Vzťah Vojtaššák a Tiso. In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2012, s. 135-144. Rés. tal. s. 143-144. Vescovo Ján Vojtaššák a la sua attivitá pubblica durante la prima Reppublica slovacca. Rapporto di Vojtaššák con Tiso.
cirkev katolícka; biskupi katolícki; 1877-1965; prezidenti slovenskí; politika; 1887-1947; Vojtaššák Ján [1877-1965]; Tiso Jozef [1887-1947];

Zdrojový dokument (Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.)

MFN 45232 (7/12)
Echevarría Bacigalupe, Miguel Angel : Libros e ideas: la Monarquía Hispánica en la Europa Central durante la Primera Modernidad. In: Opera romanica 13. Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí. Martin, Slovenská národná knižnica 2012, s. 17-30. Rés. slov. s. 30. Knihy a ídey: Španielská monarchia v strednej Európe v období počiatku raného novoveku; nem. s. 30. Die Bücher und die Ideen: die Spanische Monarchie im Mitteleuropa in der Zeit des Anfanges der Frühneuzeit.
kultúra knižná; novovek; knihy; Španielsko; Európa stredná;

Zdrojový dokument (Opera romanica 13. Európske cesty románskych kníh v 16. - 18. storočí.)

MFN 45445 (8/12)
Hardi, Dura : Familija Druget kao veza izmedu Srbije i Slovačke u srednjem veku. In: Z dejín slovensko-srbských vzťahov. Br., Katedra všeobecných dejín FiFUK - Vydavateľstvo Stimul 2012, s. 40-46, fot. Rés. angl. s. 46. The Druget family as a link between Serbian and Slovakia in the Middle ages.
vzťahy slovensko-srbské; vzťahy srbsko-slovenské; šľachta; Srbsko; Druget [rod];

Zdrojový dokument (Z dejín slovensko-srbských vzťahov.)

MFN 45529 (9/12)
Hromják, Ľuboslav : Spišský kňazský seminár počas pôsobenia biskupa Jána Vojtaššáka. In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2012, s. 364-391. Rés. tal. s. 389-391. Il seminario diocesano di Spiš durante il periodo del Servo di Dio Ján Vojtaššák.
cirkev katolícka; biskupi katolícki; 1877-1965; školstvo cirkevné; cirkev; Spiš [región]; Vojtaššák Ján [1877-1965];

Zdrojový dokument (Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.)

MFN 45530 (10/12)
Hromják, Ľuboslav : Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule počas pôsobenia biskupa Jána Vojtaššáka. In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2012, s. 409-427. Rés. tal. s. 426-427. L'Accademia per gli insegnanti a Spišská Kapitula durante il periodo del Servo di Dio Ján Vojtaššák.
cirkev katolícka; biskupi katolícki; 1877-1965; učiteľský ústav; školstvo; Spišská Kapitula; Vojtaššák Ján [1877-1965];

Zdrojový dokument (Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.)


[Search] [Index]
Abbreviation: