DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 199 (1/359)
Československá numismatika. Současný stav, úkoly a perspektivy. Brno 1986. 204 s. rec.: Kazimír Štefan, SlNum 11, 1990, s. 295-296.


MFN 250 (2/359)
Nečas, Ctibor : Na prahu české kapitálové expanze. Brno, UJEP 1987. 132 s.
    Rec.: Holec Roman, HČ 42, 1994, č. 3, s. 568-570.


MFN 382 (3/359)
Valoch, Karel : Die Erforschung der Kúlna-Höhle 1961-1976. [Aut.kol.]: Jelínek, J. - Mook, W.G. - Musil, R. - Opravil, E. - Seitl, L. - Smolíková, L. - Svobodová, H. - Weber, Z. Brno, Moravské muzeum 1988. 320 s. Anthropos Studien zur Anthropologie, Paläoethnologie, Quartergeologie. Bd. 24 (N.S. 16). [Kúlna - jaskyňa v katastri obce Sloup okres Blansko.] Rec.: Kaminská Ľubomíra, SlArch 38, 1990, č. 2, s. 467-468.
Kúlna; Sloup; Blansko;

MFN 589 (4/359)
Uhlíř, Dušan : Uherští jakobíni a Brno. In: Slovensko a veľká Francúzska revolúcia. Trnava, ŠOA 1989, s. 62-73.
Brno [CZ];

MFN 810 (5/359)
Cibulka, Pavel : Konference o československo-bulharských vztazích. [Brno, 25.-26.4.1989] 38, 1990, s. 144-145.


MFN 1193 (6/359)
Kadlecová, Marta : Kolokvium k 50. výročí 17. listopadu konaném 21. listopadu 1989. [Brno, 21.11.1989] 38, 1990, s. 315-316.


MFN 1318 (7/359)
Krajčovič, Milan : Genéza a vyvrcholenie národnooslobodzovacích koncepcií v revolúcii 1918. In: Vznik samostatného československého a jugoslávskeho státu v roce 1918. Brno, Ústav slavistiky ČSAV 1990. 193 s. Práce Ústavu slavistiky ČSAV 3.
Habsburská monarchia;

MFN 2002 (8/359)
Valášek, Hubert : Archívy v epoše vědeckotechnické revoluce. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1990. 21 s. Rés. nem.
autoreferáty dizertácií; dizertácie;

MFN 2145 (9/359)
Altman, Karel : Stolové společnosti jako činitel integrace Českého čtenářského spolku v Brně. SlNár 39, 1991, č. 3-4, s. 322-327. Rés. nem.
Brno [CZ];

MFN 2308 (10/359)
Cvetler, Jiří - Pražák, Richard - Romportlová, Marta : Bibliografie československé hungaristiky za léta 1981-1985. Brno, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 1991. 580 s. Ed. Materiály k dějinám a kultuře střední a jihovýchodní Evropy 12.
    OHLASY: rec.: Kessler Wolfgang, OOH 36 1994, č. 4, s. 887.[Search] [Index]
Abbreviation: