DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 4599 (1/1)
Kraskovská, Ľudmila : Drobné predmety z polohy Bergl v Bratislave-Rusovciach. [Kleingegenstände aus der Lage Bergl in Bratislava-Rusovce.] ZbSNM 86-Archeológia 2, 1992, s. 67-82, príl. il., Rés. nem.
Bratislava-Rusovce Bergl; Rusovce-Bratislava; Bergl-Bratislava-Rusovce;

[Search] [Index]
Abbreviation: