DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1324 (1/34)
Kraskovská, Ľudmila : Náleziská z doby rímskej v Bratislave-Rusovciach. ZbSNM 84-História 30, 1990 s. 17-29. Rés. rus., nem.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 1667 (2/34)
Pichlerová, Magda : Kamenárske artefakty vo vývoji Gerulaty. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 31-72. Rés. rus., nem.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 2837 (3/34)
Kraskovská, Ľudmila : Kolkované rímske tehly z polohy Bergl v Bratislave - Rusovciach. ZbSNM 85-Archeológia 1, 1991, s. 49-68. Rés. nem.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 2838 (4/34)
Kraskovská, Ľudmila : Rímske pohrebiská v Bratislave-Rusovciach. VlČ 40, 1991, s. 122-125. Súbežný text angl.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 3188 (5/34)
Pichlerová, Magda : Rímska stanica Gerulata na území Bratislavy. VlČ 40, 1991, s. 150-156. Súbežný text angl.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 4599 (6/34)
Kraskovská, Ľudmila : Drobné predmety z polohy Bergl v Bratislave-Rusovciach. [Kleingegenstände aus der Lage Bergl in Bratislava-Rusovce.] ZbSNM 86-Archeológia 2, 1992, s. 67-82, príl. il., Rés. nem.
Bratislava-Rusovce Bergl; Rusovce-Bratislava; Bergl-Bratislava-Rusovce;

MFN 7275 (7/34)
Najstaršie dejiny Bratislavy. [Nap.]: Štefanovičová, Tatiana a kol. Br., Elán 1993. 367 s. Reg. geogr., rés. angl., nem. + mapové príl.
    [Z obsahu]: HALOUZKA, R.: Prírodné prostredie Bratislavy, s. 9-27; KRIPPEL, Eduard: História vegetácie na území Bratislavy, s. 28-32; NOVOTNÝ, Bohuslav: Staršia a stredná doba kamenná (paleolit a mezolit), s. 33-38; FARKAŠ, Zdeněk - NOVOTNÝ, Bohuslav: Mladšia a neskorá doba kamenná (neolit a eneolit), s. 39-79; NOVOTNÁ, Mária: Doba bronzová, s. 80-115; STUDENÍKOVÁ, Etela: Staršia doba železná (halštacká), s. 116-142; PIETA, Karol - ZACHAR, Lev: Mladšia doba železná (laténska), s. 143-209; KOLNÍK, Titus - KREKOVIČ, Eduard - SNOPKO, L. - GERŽOVÁ, I. - FERUS, Viktor - HEČKOVÁ, I.: Doba rímska, s. 210-275; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Slovanská Bratislava, s. 275-326; HAJNALOVÁ, Eva: Archeobotanické nálezy na území Bratislavy, s. 326-331; ŠEFČÁKOVÁ, Alena: Archeozoologické nálezy na území Bratislavy, s. 332-337 FARKAŠ, Zdenek: Mapy archeologických lokalít, s. 338-356.
OHLASY: anot.: Halvoník A., Knižná revue 3, 1993, č. 9, s. 6; Brachmann Hansjürgen, ZfO 46, 1997, č. 4, s. 604-60; tiež rec.: Piirainen Ilpo Tapani, Südostdeutsches Archiv, 38-39, 1995-1996, s. 219-220;
Bratislava; Podunajská nížina; Záhorská nížina; Gerulata-Bratislava; Rusovce-Bratislava; Devín-Bratislava; Dúbravka-Bratislava ; Bratislava-Gerulata; Bratislava-Rusovce; Bratislava-Devín; Bratislava-Dúbravka;

MFN 13314 (8/34)
Holec, Roman : Princezná Štefánia a Rusovce. Prepychový život za múrmi kaštieľa. HR 7, 1996, č. 1, s. 34-35.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava; Lónay Štefánia; Habsburská Štefánia;

MFN 14080 (9/34)
Oriško, Štefan : Kríž z Rusoviec. Pamiatky a múzeá 1996, č. 3, s. 38-41.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;

MFN 14743 (10/34)
Varsik, Vladimír : Nálezy rímskych mincí z dvoch lokalít v Rusovciach. [Funde römischer Münzen von zwei Fundstellen in Rusovce.] SlNum 14, 1996, s. 223-225.
Bratislava-Rusovce; Rusovce-Bratislava;


[Search] [Index]
Abbreviation: