DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 3240 (1/8)
Príspevky k dejinám požiarnej ochrany v Bratislave. Praha, Tisková, ediční a propagační služba 1991. 89 s.
    [Z obsahu]: KAMENICKÝ, Miroslav: Vývoj požiarnej ochrany v Bratislave od 16.storočia do roku 1872, s.7-57; PÜSPÖKI NAGY, Peter: Biskupské dobrovoľné hasičstvo za rakúsko-uhorskej monarchie, s.58-63; BAGIN, Anton: Zo začiatkov dobrovoľného hasičstva v Devíne, s.64-65; MAÁSZ, Karol: História vzniku a existencie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave - Jarovciach, s.66-67; FRONC, Milan-VITÁLOŠ, František: Hasiči vo Vajnoroch 1889-1989, s.68-76; HVIZDÁK, Matej: Z činnosti ZO ZPO Bratislava III/4, s.77-81; KAMENICKÝ, Miroslav: Malý sprievodca archívnymi fondami, s.82-84.
OHLASY: Lengyelová Tünde, HČ 40, 1992, č. 6, s. 740.
požiarnici; hasiči; spolky; Bratislava; Devín-Bratislava; Jarovce-Bratislava; Bratislava-Devín; Bratislava-Jarovce;

MFN 17469 (2/8)
Domaracká, Júlia : Výstava v Jarovciach zo zbierok Dokumentačného centra chorvátskej kultúry SNM-Historického múzea. Múzeum 43, 1998, č. 4, s. 36-37.
Jarovce-Bratislavy; Bratislava-Jarovce;

MFN 19124 (3/8)
Vanek, Rudolf : Jarovce 1208-1998. Br. - Jarovce, Miestny úrad 1998. 179 s., príl. fot., dok.
obce, Slovensko; mestá, Slovensko; Jarovce-Bratislava; Bratislava-Jarovce;

MFN 19459 (4/8)
Chorvátska národnosť na Slovensku. História, onomastika, národopis. [Zost.]: Botík, Ján. Br., Slovenské národné múzeum 1999. 180 s.
    [Z obsahu]: BOTÍK, Ján: Na úvod - Uvodna riječ - Introduction, s. 7-18; KUČEROVÁ, Kvetoslava: Minulosť a súčasnosť Chorvátov na Slovensku, s. 19-24; KLAČKA, Jozef: Urbáre červenokamenského a stupavského panstva o chorvátskej kolonizácii v 16. storočí, s. 25-36; DUBOVSKÝ, Ján: Čaníkovce - Šenkvice, s. 37-47; LANČARIČ, Henrich: Chorvátsky písané listiny zo Šenkvíc, s. 48-58; KLAČKA, Jozef: Genealogický výskum chorvátskych rodín, s. 59-62; TAKÁČ, Ferdiš: Prínos chorvátskych vzdelancov slovenskej kultúre v 17. storočí, s. 63-65; MAJTÁN, Milan: Svedectvo terénnych názvov o Chorvátoch na Slovensku, s. 66-74; POKORNÝ, Viliam: Chorvátske priezviská v Devínskej Novej Vsi od polovice 16. storočia do polovice 18. storočia, s. 75-80; BOTÍK, Ján: Chorvátske náhrobné texty v Jarovciach a Čunove, s. 81-107; MRÁZOVÁ-FALŤANOVÁ, Ľubica: Výročné zvyky v Jarovciach a Čunove, s. 108-122; THURZO, Igor: Ľudová stavebná kultúra dedín s obyvateľstvom chorvátskeho pôvodu na Slovensku, s. 123-136; MRÁZOVÁ-FALŤANOVÁ, Ľubica: Z materiálnej kultúry Chorvátov v Jarovciach, s. 137-146; DOMARACKÁ, Júlia: Odev a textil v Chorvátskom Grobe, s. 147-157; LANČARIČ, Henrich: Ľudový odev v Šenkviciach, s. 158-171; ZAJÍČKOVÁ, Mária: Výtvarné poňatie mokrohájskej výšivky, s. 172-180.
Chorváti, Slovensko; Šenkvice [okres Pezinok]; Čaníkovce [Šenkvice, okres Pezinok]; Devínska Nová Ves-Bratislava; Jarovce-Bratislava; Čunovo-Bratislava; Chorvátsky Grob [okres Senec]; Mokrý Háj [okres Skalica]; okres: Pezinok; okres: Bratislava; okres: Senec; okres: Skalica; Bratislava-Jarovce; Bratislava-Devínska Nová Ves;

MFN 27814 (5/8)
Falťanová, Ľubica : Chorvátske zvyky v Jarovciach a Čunove. Zimný zvykoslovný cyklus. História revue 3, 2003, č. 5, s. 30-33, fot.
chorvátske zvyky; zvyky chorvátske; Bratislava-Jarovce; Bratislava-Čunovo; Čunovo-Bratislava; Jarovce-Bratislava;

MFN 29868 (6/8)
Botík, Ján : Kronikár Jure Treuer z Jaroviec. ZbSNM 98-História 44, 2004, s. 69-80, fot., obr. Rés. angl. s. 80 Chronicle Jure Treuer from Jarovce.
Chorváti, Slovensko; Kronikári; Bratislava-Jarovce; Jarovce-Bratislava; Treuer Jure [1873-1948];

MFN 33700 (7/8)
Treuer, Jure : Naše selo Hrvatski Jandorf. Kronika sela na prijelazu iz 19. u 20. stoljece. Željezno - Br., Hrvatsko štamparsko društvo - Slovenské národné múzeum 2005. 168 s., reg. menný. [Bratislava-Jarovce.] Rés. chorv., slov., maď., nem.
obce, Slovensko; Chorváti, Slovensko; 19.-20.storočie; Jarovce-Bratislava; Bratislava-Jarovce;

MFN 38106 (8/8)
Hradský, Juraj - Mallinerits, Jozef - Gamplová, Alena - Škodler, Pavel - Marenčinová, Katarína : Jarovce - Villa Ban. Br., Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2008. 237 s., príl. fot., tab. Ed. Bratislava - Pressburg.
mestá, Slovensko; Jarovce-Bratislava; Bratislava-Jarovce;

[Search] [Index]
Abbreviation: