DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 5 (1/2891)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 13 (2/2891)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 14 (3/2891)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 24 (4/2891)
Prezident opäť medzi nami. [Úvodné slovo]: Lettrich, Jozef. Bratislava, Kníhtlačiareň LINOGRAFIA, nakladateľstvo K.Jaroň a spol. 1945. 179 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 37 (5/2891)
Bucko, Adalbert : Academia Istropolitana. München, 1965. Schriftereihe des Slowakischen Matúš Černák-Instituts.
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 126 (6/2891)
Pötzl-Malikova, Maria : Die Kunstgewerbeschule in Pressburg 1928-1939. Zur Ausstrahlung der Bauhaus-Ideen in der Slowakei. In: Kultur und Gesellschaft in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Mníchov - Viedeň R. Oldenbourg Verlag 1982, s. 309-324.
Bratislava;

MFN 140 (7/2891)
Mesto Bratislava. Inventár spisového materiálu (III.-VII. manipulačné obdobie). IX. 1886(1880)-1945. [Zost.]: Horváth, Vladimír - Hudáková, Hedviga - Holubicová, Helena - Kohútová, Jozefína. Br., Archív hlavného mesta SSR Bratislavy 1983. 275 s. Reg. osobný, miestny a vecný.
Bratislava;

MFN 265 (8/2891)
Špiesz, Anton : Bratislava v 18. storočí. Br., Tatran 1987. 240 s. [Rec.]: Marchal Stanislav, PHS 31, 1990, s. 283-284.
Bratislava;

MFN 304 (9/2891)
Great Moravia and the Beginnings of the Slovak History. [Zost.]: Kopčan, Vojtech. Bratislava, Veda 1988. 280 s. Studia historica Slovaca, 16. Rec.: Senga Toru, Századok 125, 1991, č. 1-2, s. 145-147.


MFN 316 (10/2891)
Hološová, Alžbeta : Archívne pramene k dejinám škôl a pedagogiky v Štátnom okresnom archíve v Trnave. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 1. Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií 1988, s. 103-105.
Trnava;


[Search] [Index]
Abbreviation: