DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 353 (1/75)
Pál, Engel : Társadalom és politikai struktúra az Anjou-kori magyarországon. [Spoločenská a politická štruktúra v dobe Anjouovcov v Uhorsku.] Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1988. 23 s. Elöadások a történettudományi intézetben 11.


MFN 631 (2/75)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) I. 1301-1305. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. [A pecsétek leírását készítette]: Kovács, Zsuzsanna. Bp. - Szeged, JATE 1990. 530. s., reg. menný. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387. Rec.: Marsina Richard, SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 122-124.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
1301-1305; Uhorsko; pramene; Anjou [rod];

MFN 2150 (3/75)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) VII. 1323. [Zost.]: Blazovich, László - Géczi, Lajos. Bp. - Szeged, 1991. 508 s. Index nominum. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
Anjou [rod];

MFN 2254 (4/75)
Brezováková, Blanka : Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu. Political Struggle of Anjou for the Hungarian Crown. 39, 1991, č. 6, s. 569-587. Rés. angl., nem. s. 587. Anjou's Political Struggle for the Hungarian Crown. Der politische Kampf der Anjous um die ungarische Krone.
rody panovnícke; Anjou [rod];

MFN 3711 (5/75)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) II. 1306-1310. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. [A pecsétek leírását készítette]: Kovács, Zsuzsanna. Bp. - Szeged, 1992. 611 s. Index nominum. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387.
OHLASY: rec.: Nováková Veronika, SlArchiv 35, 2000, č. 2, s. 135-137; rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
Anjou [rod];

MFN 4610 (6/75)
Kristó, Gyula : Az elsö Anjou Magyarország trónján. [Prvý z rodu Anjouovcov na tróne Uhorska.] História 14, 1992, č. 9, s. 13-15.
Karol Róbert z Anjou [1288-1342];

MFN 5794 (7/75)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) VIII. 1324. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. Bp. - Szeged, 1993. 440 s. Index nominum. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
Anjou [rod];

MFN 5980 (8/75)
Brezováková, Blanka : Nástup Anjouovcov v Uhorsku - jeho odraz v politickom živote a v písomnostiach. Dizertačná práca k získaniu vedeckej hodnosti kandidáta historických vied. Bratislava, Slovenská akadémia vied - Vedecké kolégium SAV pre historické vedy 1993. 241 s.
dizertácie; práce dizertačné; Anjou [rod]; Karol Róbert z Anjou [1288-1342]; źudovít Vežký [1326-1382];

MFN 5981 (9/75)
Brezováková, Blanka : Nástup Anjouovcov v Uhorsku - jeho odraz v politickom živote a v písomnostiach. Autoreferát na získanie hodnosti kandidáta historických vied. Bratislava, Slovenská akadémia vied - Vedecké kolégium SAV pre historické vedy 1993. 31 s. Rés. nem., maď.
autoreferáty dizertácií; dizertácie; Anjou [rod]; Karol Róbert z Anjou [1288-1342]; źudovít Vežký [1326-1382];

MFN 8202 (10/75)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) III. 1311-1314. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. [A pecsétek leírását készítette]: Kovács, Zsuzsanna. Bp. - Szeged, 1994. 535 s., reg. menný. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
pramene; Uhorsko; 1311-1314; Anjou [rod];


[Search] [Index]
Abbreviation: