DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37 (1/6)
Bucko, Adalbert : Academia Istropolitana. München, 1965. Schriftereihe des Slowakischen Matúš Černák-Instituts.
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 1167 (2/6)
Jankovič, Vendelín : Bratislavská univerzita - Universitas Istropolitana v kultúrnych dejinách Slovákov. LML 23, 1990, s. 95-119.
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 1616 (3/6)
Oslanský, František : Najstaršia univerzita na Slovensku. Osvetová práca 40, 1990, č. 10, s. 28-30. [Academia Istropolitana, Bratislava]
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 4370 (4/6)
Jankovič, Vendelín : Stredoveká bratislavská univerzita vo svetle nových prameňov. Medieval Bratislava University in the Light of the New Sources. 40, 1992, č. 2, s. 145-170. Rés. angl., nem. s. 169-170. Medieval Bratislava University in the Light of New Sources. Die mittelalterliche Bratislavaer Universität im Lichte der neuen Quellen.
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 4633 (5/6)
Kučera, Matúš : Univerzita v meste na Dunaji. Európske korene našej vzdelanosti. HR 3, 1992, č. 4, s. 6-7. [Academia Istropolitana, Bratislava.]
univerzity; Academia Istropolitana; školy vysoké; 14.-15. storočie; Bratislava;

MFN 39197 (6/6)
Štulrajterová, Jana : Vysoké školstvo v Uhorsku v 14. a 15. storočí a založenie Academie Istropolitany. In: ZbFFUKom-Paedagogica 20, 2008, s. 49-58. Rés. angl. s. 72.
Academia Istropolitana; školy vysoké; Uhorsko; školstvo; 14.-15. storočie;

Zdrojový dokument (ZbFFUKom-Paedagogica)

[Search] [Index]
Abbreviation: