DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37499 (1/2)
Adam, Christopher : Pohľad cez Atlantik. Maďarská štátna bezpečnosť a kanadskí Maďari (1956-1989). In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 116-134.
1956-1989; bezpečnosť štátna; Maďari, Kanada; vzťahy maďarsko-kanadské; vzťahy kanadsko-maďarské;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 47428 (2/2)
Halczak, Bohdan : Ukrainskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne i Kulturalny Zwiazek Ukrainców Pracujacych: Analiza porównawcza organizacji mniejszosci ukrainskiej w Polsce i Czechoslowacji, w latach 1956 - 1989. In: Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku 2013, s. 202-231.
1956-1989; správa miestna; Poľsko; ZSSR;

Zdrojový dokument (Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny.)

[Search] [Index]
Abbreviation: