DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37972 (1/1)
Grajewski, Andrzej : Tajné služby Požskej žudovej republiky proti Vatikánu v rokoch 1956 - 1978. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 169-188.
1956-1978; vzahy požsko-vatikánske; vzahy vatikánsko-požské; tajné služby;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

[Search] [Index]
Abbreviation: