DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37692 (1/1)
Cendes Ladislau-Antoniu : Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948-1964. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 76-82.
NKVD; KGB; tajné služby; bezpečnosť; armáda; vojenstvo; vzťahy rumunsko-sovietske; vzťahy sovietsko-rumunské; 1948-1964;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

[Search] [Index]
Abbreviation: