DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 16252 (1/120)
Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Aktuelle Forschungen. [Ed.]: Plaschka, Richard G. - Haselsteiner, Horst - Suppan, Arnold - Drabek, Anna M. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997, XXVI + 205 s. Ed. Zentraleuropa Studien. Band 3.
OHLASY: rec.: Tilkovszky Loránt, Századok 132, 1998, č. 6, s. 1390-1392; tiež rec.: Hahn Eva, Bohemia 39, 1998, č. 1, s. 204-207; tiež rec.: Köhegyi Mihály, LSz 48, 1998, č. 4, s. 57-58; tiež anot.: -Št.-, [ Šepitka Michal,] HČ 46, 1998, č. 2, s. 346-347; tiež rec.: Kessler Wolfgang, ÖOH 42, 2000, č. 2, s. 288-289.
národnosti; 1938; 1941; Československo;

MFN 17295 (2/120)
Bystrický, Jozef : Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. Vojenská história 2, 1998, č. 2, s. 39-61. - S. 58 Res.: Der Feldzug der slowakischen Armee am Ostfront im Jahr 1941.
front východný; 1941;

MFN 18706 (3/120)
Rajninec, Juraj : Staré spoľahlivé caudrony. Vojenská história 2, 1998, č. 2, s. 93-97.
lietadlá; 1941;

MFN 21734 (4/120)
Kamenec, Ivan : Problematika slovenskej armády na pôde Štátnej rady v rokoch 1941-1943. In: Slovensko a druhá svetová vojna. [Zost.]: Cséfalvay, František - Púčik, Miloslav. Br., Vojenský historický ústav MO SR 2000, s. 217-225.
Štátna rada; 1941-1943; armáda slovenská;

MFN 21766 (5/120)
Katreba, Zoltán : "Skrytá" mobilizácia na Slovensku v roku 1941. "Hidden" Mobilisation in Slovakia in 1941. Vojenská história 4, 2000, č. 3-4, s. 87-100.
mobilizácia; 1941; pramene;

MFN 23703 (6/120)
Hausleitner, M. - Mihok, B. - Wetzel, J. : Rumänien und der Holocaust. Zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-1944. Berlín, Metropol 2001.
OHLASY: [Rec.]: Dragúň Stanislav, In: Nižňanský, E. (ed.): Z dejín holokaustu a jeho popierania. Br., 2007, s. 251-253.
holokaust; 1941-1944.;

MFN 24327 (7/120)
Mičianik, Pavel : Vplyv náboženstva a ideológie na vzťahy slovenských vojakov a civilného obyvateľstva Sovietskeho zväzu v rokoch 1941-1943. The Influence of Religion and Ideology on the Relations of Slovak Soldiers and the Civil Inhabitants of the Soviet Union in the Years 1941-1943. Politické vedy 4, 2001, č. 2, s. 5-81. Rés. angl. s. 5.
vzťahy slovensko-sovietske; vojaci slovenskí; 1941-1943; vzťahy sovietsko-slovenské;

MFN 25068 (8/120)
Vaněk, Oldřich : Rýchla (1. pešia) divízia a zaisťovacia (2. pešia) divízia vo vojne proti Sovietskemu zväzu (1941-1943). In: Prednášky z národných a vojenských dejín Slovenska. Diel 3. [Autori]: Vaněk, Oldřich - Šimko, Juraj. Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 2001, s. 23-29.
pešia divízia; vzťahy sovietsko-slovenské; vzťahy slovensko-sovietske; vojenstvo; 1941-1943;

MFN 25384 (9/120)
Burian, M. - Knížek, A. - Rajlich, J. - Stehlík, E. : Atentát. Operace Anthropoid 1941-1942. Praha, MO ČR - AVIS 2002. 95 s.
OHLASY: [Anot.]: Čaplovič M., Vojenská história 7, 2003, č. 2, s. 147-149.
bohemika; atentáty; operácia Anthropoid; 1941-1942; Heydrich Reinhard [1904-1942];

MFN 26350 (10/120)
Makarova, E. - Makarov, S. - Kuperman, V. : Univerzita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghetu 1941-1945. Praha, G+G 2002. 213 s.
OHLASY: [anot.]: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ 51, 2003, č. 1, s. 161.
Židia; getá židovské; 1941-1945; bohemika; Terezín [CZ];


[Search] [Index]
Abbreviation: