DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 17146 (1/5)
Arpáš, Róbert : Hodžov plán 1936-1938. Vplyv medzinárodnej politickej situácie na neúspech stredoeurópskych integračných snažení dr.Milana Hodžu. HistO 9, 1998, č. 1-2, s. 23-27.
1936-1938; Európa stredná; vzťahy medzinárodné; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 19016 (2/5)
Šuchová, Xénia : Memorandá a decentralizačné návrhy Ivana Dérera z r. 1936-1938. Studia historica Nitriensia 7, 1998, s. 287-304. - S. 305 Res.: Memoranden und Dezentralisierungsentwürfe von Ivan Dérer aus den Jahren 1936-1938.
pramene; decentralizácia; 1936-1938; Dérer Ivan [1884-1973];

MFN 29495 (3/5)
Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě. Malý průvodce. Nap. kol. aut. Brno, Spolek přátel čs. opevnění 2003. 613 s.
OHLASY: [anot.]: Čaplovič N., Vojenská história 7, 2003, č. 3, s. 156-158.
Československo; opevnenia československé; 1936-1938; Morava južná;

MFN 31546 (4/5)
Száraz, Peter : Činnosť španielskeho veľvyslanectva v Prahe pod vedením Luisa Jiméneza de Asúa (1936-1938). [The Activities of the Spanish Legation in Prague under the Leadership of Luis Jiménez de Asúa 1936-1938.] In: Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov. Br., Univerzita Komenského 2004, s. 64-72. [20. storočie. Španielsky politik, diplomat.]
vzťahy československo-španielske; vzťahy španielsko-československé; politici španielski; 1936-1938; veľvyslanectvo španielske; Praha; Jiménez de Asúa Luis [20. storočie];

Zdrojový dokument (Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov.)

MFN 31548 (5/5)
Száraz, Peter : Las actividades de la legación de espana en Praga bajo la direccion de Luis Jimenez de Asua (1936-1938). [The Activities of the Spanish Legation in Prague under the Leadership of Luis Jiménez de Asúa 1936-1938.] In: Espana y Europa central. El pasado y la actualidad de las relaciones mutuas. Br., Universidad de Comenius 2004, s. 71-80. [20. storočie. Španielsky politik, diplomat.]
vzťahy československo-španielske; vzťahy španielsko-československé; politici španielski; 1936-1938; veľvyslanectvo španielske; Jiménez de Asúa Luis [20. storočie];

Zdrojový dokument (Espana y Europa central. El pasado y la actualidad de las relaciones mutuas.)

[Search] [Index]
Abbreviation: