DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 14625 (1/3)
Švorc, Peter : Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi. Zv. 2. (1918-1946) Prešov, Metodické centrum 1996. 71 s.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 44, 1996, č. 3, s. 551-553; rec.: Holec Roman, Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 224-227; tiež anot.: -R. K.-, ČČH 95, 1997, č. 1, s. 243.
1918-1946; dejiny Podkarpatskej Rusi; Podkarpatská Rus;

MFN 14626 (2/3)
Švorc, Peter : Zakliata krajina. (Podkarpatská Rus 1918-1946.) Prešov, Universum 1996. 126 s., reg. menný. Rés. nem., s. 110-115.
OHLASY: Anot.: Pichlík Karel, HaV, 1997, č. 4, s. 190-191; tiež rec.: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 5, 1996, s. 282-283; tiež anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 45, 1997, č. 4, s. 699.
dejiny Podkarpatskej Rusi; 1918-1946; Podkarpatská Rus;

MFN 37266 (3/3)
Švorc, Peter : Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918 - 1946. Praha, Lidové noviny 2007. 320 s.
OHLASY: [Anot.]: Pekár Martin, Annales historici Presovienses 7, 2007, s. 314.
dejiny Podkarpatskej Rusi; 1918-1946; Podkarpatská Rus;

[Search] [Index]
Abbreviation: