DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 15214 (1/7)
Dangl, Vojtech : Odraz stavovských povstaní vo vojenských dejinách Slovenska. Turci na Slovensku. SAmO - Spoločnosť, armáda, osobnosť 1997, č. 1, s. 34-44.
bitka pri Fiľakove; 1593; bitka pri Parkane; bitka pri Štúrove; bitka pri Nových Zámkoch; 1663; Fiľakovo [okres Lučenec]; Parkan; Štúrovo [okres Nové Zámky]; Nové Zámky; okres: Lučenec; okres: Nové Zámky;

MFN 34860 (2/7)
Markusková, Helena : Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
Osmanská ríša; pevnosti; 1663; Turci; Nové Zámky;

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

MFN 39264 (3/7)
Uhlíř, Dušan : Princ Eugen v premenách času. Fakty a mýty o slávnom vojvodcovi. História revue 8, 2008, č. 1, s. 25-27, obr.
vojenstvo; vojvodcovia; šľachta; politici; 1663-1736; Savojský Eugen [1663-1736]; Eugen Savojský [1663-1736];

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 40349 (4/7)
Markusková, Helena : Sociálne pomery v novozámockom ejálete počas osmanskej nadvlády (1663-1685). Acta historica Neosoliensia 12, 2009, s. 25-46, tab. Rés. franc. s. 46 La situation sociale en ejalet de Nové Zámky pendant l'occupation ottomane (1663-1685).
sociálne pomery; 1663-1685; ejálety; Osmani; Nové Zámky [ejálet];

Zdrojový dokument (Acta historica Neosoliensia)

MFN 42171 (5/7)
Markusková, Helena : Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663-1685). Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 22-39. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoI/2010-1d.pdf [Cit. 2011-8-17] Rés. angl. s. 38, The Social Condicions in Nové Zámky in the Time of the Ottoman Occupation (1663-1685); franc. s. 38. Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
každodennosť; 1663-1685; Nové Zámky;

Zoznam dielov

MFN 43211 (6/7)
Dangl, Vojtech : Osmani v Uhorsku. Boje s Turkami na území dnešného Slovenska v rokoch 1663-1664. História revue 11, 2011, č. 1-2, s. 22-28, obr.
Osmanská ríša; vojenstvo; Osmani; 1663-1664; Turci;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 48131 (7/7)
Mrva, Ivan : Johann Pálffy - ungarischer Palatin und kroatischer Ban. In: Slovakia and Croatia. Br. - Zagreb, PostScriptum 2013, s. 381-387, obr.
vzťahy slovensko-chorvátske; vzťahy chorvátsko-slovenské; palatíni; šľachta; 1663-1751; Chorvátsko; Juhoslávia; Pálfi Ján [1663-1751];

Zdrojový dokument (Slovakia and Croatia.)

[Search] [Index]
Abbreviation: