DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 141 (1/244)
Mikitová, Mária : Hudba na Slovensku 1918-1928. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945. Odbor 15. Umenie. Časť 3. Zv. 1. Martin, MS 1983. 751 s.
    OHLASY: Anot.: Muntág Emanuel, BibliografZb 1989, s. 179-182.


MFN 268 (2/244)
Zachar, Lev : Keltské umenie na Slovensku. Br., Tatran 1987. 208 s.
OHLASY: rec.: Bujna Jozef, SlArch 38, 1990, č. 1, s. 230-232.


MFN 404 (3/244)
Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 - 1945. Odbor 15. Umenie. Zväzok 2. Dramaticko-inscenačné umenie, divadlo, film, rozhlas na Slovensku 1929-1938. Diel 1. [Zost.]: Galandová, Lena. Martin, MS 1989. 696 s. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria C. Články.
bibliografie;

MFN 565 (4/244)
Sokolík, Viliam : Stále živé dielo národného umelca Karola Plicku. Obrazový archív 1, 1989, s. 11-44.
Bohemika; umenie; fotografi umeleckí; Plicka Karol [1894-1987];

MFN 590 (5/244)
Umenie politiky, politika umenia. Z listov Laca Novomeského. 2. zv. [Zost.]: Drug Štefan. Br., Tatran 1989. 595 s. Rec.: Soldan Ladislav, SlL 37, 1990, s. 207-208; tiež
Noge Július, SP 106, 1990, č. 6, s. 139-141.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 653 (6/244)
Bajcurová, Katarína : Ku genéze tradície v slovenskom novodobom sochárstve. (Paradoxy moderny.) Ars - Pramene moderného výtvarného umenia. 1990, s. 55-72. Rés. rus., nem.
umenie slovenské; sochárstvo slovenské;

MFN 711 (7/244)
Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 - 1945. Odbor 15. Umenie. Zväzok 2. Dramaticko-inscenačné umenie, divadlo, film, rozhlas na Slovensku 1929-1938. Diel 2. [Zost.]: Galandová, Lena. Martin, MS 1990. 1124 s. Reg. menný, topografický, predmetový. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria C. Články.
OHLASY: rec.: Čavojský Ladislav, Pokračovanie divadelnej bibliografie. SlDiv 39, 1991, č. 3, s. 304-308.
bibliografie; umenie;

MFN 922 (8/244)
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 2. M-Ž. [Zost.]: Blech, Richard - Kudolániová, Ľubica - Štúrová, Nelly - Žiláková, Milota. Br., Veda 1990. 712 s.
dramatické umenie; umenie dramatické;

MFN 953 (9/244)
Fila, Rudolf : Belle époque. Umenie z prelomu storočí, ako sa javí najmä v grafike a knižnej tvorbe. VýtvarŽ 35, 1990, č. 2, s. 34-36.


MFN 966 (10/244)
Francová, Zuzana : Výtvarné umenie Bratislavy v dobe vlády Márie Terézie a Jozefa II. VlČ 39, 1990, s. 176-182.
Mária Terézia [1717-1780]; Jozef II. [1741-1790];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: