DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1 (1/1567)
Györffy, György : Arpádkori oklevelek 1001-1196. Chartae antiquissimae Hungariae. Bp., 1197. 147 s.
pramene; Uhorsko; listiny; 11.-12. storočie; Uhorsko;

MFN 13 (2/1567)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 169 (3/1567)
Tomko, Jozef : Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1984. 66 s. Pramene 2.
historiografia slovenská; Veľká Morava; katolicizmus slovenský; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 185 (4/1567)
Mikula, Ján : Života cesta tŕnistá. Cambridge (Ontario), Vlastný náklad 1985. 295 s.
OHLASY: Rec.: Maruniak Peter, Dr. Ján Mikula a jeho kniha Života cesta tŕnistá. Slováci v zahraničí 29, 2012, s. 84-95.
1910-1968; emigrácia; Slováci, Kanada; pramene; Kanada; Mikula Ján [1910-1968];

MFN 229 (5/1567)
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. MCCLX. [Ad edendum praeparavit]: Marsina, Richard. Br., Obzor 1987. 608 s., 25 s. fot. príl. Reg. menný, miestny a vecný.
OHLASY: [rec.]: Avenarius Alexander, Kniha '89 1990, s. 180-182.
pramene; diplomatár;

MFN 252 (6/1567)
Nitriansky kódex. Codex Nitriensis. [Ed.]: Sopko, Július - Valach, Július. Martin, MS 1987. 240 s. Dokumentácia. Faksimile.
OHLASY: [rec.]: Minárik Jozef, Kniha '89 1990, s. 176-177.
kódex nitriansky; nitriansky kódex; pramene; Nitra;

MFN 316 (7/1567)
Hološová, Alžbeta : Archívne pramene k dejinám škôl a pedagogiky v Štátnom okresnom archíve v Trnave. In: Aktuálne otázky školského múzejníctva 1. Bratislava, Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií 1988, s. 103-105.
Trnava;

MFN 402 (8/1567)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 409 (9/1567)
Bielik, František : Slovenské vysťahovalectvo v rokoch 1880-1914 a pramene jeho poznávania. Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 77-89.


MFN 430 (10/1567)
Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungars 1458-1490. Bp., Akadémiai Kiadó 1989. 391 s. Ed. Publicationes Archivi Nationalis Hungarici 2, Fontes 19.
pramene;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: